online, 14.12.2023

» „Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH” -bez teorii-

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Na szkoleniu nie będą omawiane przepisy, jedynie krótkie przypomnienie. Szkolenie ma charakter warsztatów i kierowane jest do osób, które chciałyby sobie poszerzyć wiedzę na temat klasyfikacji i oznakowania  substancji i mieszanin chemicznych oraz omówić bieżące problemy.


  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1. Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
  - krótki wstęp dotyczący najważniejszych informacji dotyczących kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP
  •    wartości graniczne
  •    specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M
  •    reguła addytywności

  2. Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
  a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
  •    zwroty H
  •    zwroty P
  •    piktogramy
  •    hasło ostrzegawcze
  •    informacje uzupełniające
  3. Ćwiczenia z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych  korzystając z wytycznych podanych w rozporządzeniu CLP.


  > Wykładowca: Specjalista

  > TERMIN: 14.14.2023 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.


  > cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 17 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.14.2023

  Zgłoszenie online