szkolenia branża chemiczna - chemia

Data/MiejsceMaj
20.05.2024
online
» "ADR - Spedytor 2024r."Zgłoszenie online

Celem szkolenia jest:
-    uzyskanie informacji na temat wymagań obowiązujących w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem zmian do umowy ADR, które weszły w życie w  2023 r., oraz planowanych zmian w 2025
-    zdobycie umiejętności sporządzenia i weryfikacji dokumentów przewozowych dla towarów niebezpiecznych.
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się spedycją w transporcie drogowym oraz do innych osób zainteresowanych transportem towarów niebezpiecznych lub bezpieczeństwem transportu.21.05.2024
online
» "Wymagania dla laboratorium w odniesieniu do wzorcowania, kalibracji i kwalifikacji wyposażenia"Zgłoszenie online
Wymagania dla laboratorium w odniesieniu do wzorcowania, kalibracji i kwalifikacji wyposażenia
22.05.2024
Łódź
» "REACH – rejestracja jako uczestnik wspólnego przedłożenia – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 6"Zgłoszenie online
Warsztaty przeznaczone są dla użytkowników, którzy są zaangażowani w przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, a także dla wszystkich którzy przedkładali dokumentację z wykorzystaniem starszej wersji programu i będą musieli dokonać aktualizacji.
W części warsztatowej w asyście prowadzącego zainstalują Państwo najnowszą wersję oprogramowania IUCLID 6 lub uruchomią wersję w chmurze w celu wykonania na zajęciach szeregu ćwiczeń podczas których szczegółowo omówione zostaną wszystkie wymagane elementy dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia. Dowiedzą się Państwo jak sprawdzić utworzone dossier aby skutecznie przedłożyć w Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz jak dokonać poprawnej aktualizacji.

22.05.2024
Łódź
» "ADR 2025 czyli zmiany do umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzące w życie 1 stycznia 2025 r.” "Zgłoszenie online

Celem szkolenia jest uzyskanie informacji na temat zmian do umowy ADR, wchodzących w życie w 2025 r.
Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA), przedsiębiorców, osób zarządzających transportem oraz innych osób, zainteresowanych obrotem towarami niebezpiecznymi lub bezpieczeństwem transportu.22.05.2024
Łódź
» "„ADR, a odpady medyczne”"Zgłoszenie online
W ostatnich miesiącach rozgorzała dyskusja czy szpitale, przychodnie, gabinety kosmetyczne muszą zatrudniać Doradcę DGSA ADR. Czy zawsze, jeśli tak, to dlaczego? Szpitale, wytwórcy odpadów, unieszkodliwienie ich zlecają innym podmiotom. Odpady „wyjeżdżają” na drogi publiczne i w transporcie podlegają takim samym przepisom, jak inne przewożone towary. Jeżeli stanowią zagrożenie w rozumieniu Międzynarodowych przepisów transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) to przewóz ich jest zakazany lub dopuszczony jedynie pod warunkiem spełniania wymagań zapisanych w tych przepisach. Szkolenie kierowane jest do zarządzających gospodarką odpadami w placówkach służby zdrowia i laboratoriach naukowych. 
23.05.2024
online
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"(podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
23-24.05.2024
online
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
27.05.2024
online
» "Rozporządzenie REACH od podstaw"Zgłoszenie online
REACH od podstaw
Data/MiejsceCzerwiec
04.06.2024
online
» "KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy) "Zgłoszenie online
Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.
05.06.2024
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium "Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
10.06.2024
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
13-14.06.2024
online
» "Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w polowych badaniach Multi-Site"Zgłoszenie online
BADANIA POLOWE
14.06.2024
online
» ""Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które dotyczą postępowania w przypadku przywozu produktów spoza UE, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do aktualnych  i przyszłych wytycznych.
19.06.2024
online
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.""Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.