Szkolenia online

Data/MiejsceMaj
26.05.2020
online
» "Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
29.05.2020
online
» "Barwienie produktów elewacyjnych i wewnętrznych (ONLINE)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Grupa docelowa: architekci, dystrybutorzy, nadzór, producenci.
Data/MiejsceCzerwiec
02.06.2020
online
» "„ADR 2021 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH " "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich innych osób zainteresowanych transportem towarów niebezpiecznych.

03.06.2020
online
» "Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR (przepis 1.3.2. oraz 8.2.3 ) oraz Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (artykuł 14)wszystkie osoby zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych w danej firmie powinny zostać przeszkolone odpowiednio do ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności .Niniejsze wymaganie dotyczy w szczególności : pracowników zatrudnionych przy czynnościach załadunku i rozładunku , wypełniania dokumentacji , wydających przesyłki , zatrudnionych w firmach spedycyjnych oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne.
16.06.2020
online
» "KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
17.06.2020
online
» "Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska
22.06.2020
online
» "Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, specjalistów ds. jakości, technologów.