Szkolenia online

Data/MiejsceLuty
07.02.2023
online
» "Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości w roku 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą konieczną i praktyczną wiedzę z zakresu ewidencji i sprawozdawczości za rok 2022. Szkolenie ma charakter praktyczny, omawiane są wymagania prawne, ale wszystkie obowiązki sprawozdawcze są wypełniane na poszczególnych platformach sprawozdawczych takich jak: Ekopłatnik, KOBIZE, CRO. Podczas szkolenia pokazywane są praktyczne przykłady rozliczania się z emisji do powietrza procesów (np. spawania, lakierowania), silników samochodowych, pieców grzewczych, klimatyzacji czy też zużytych środków do dezynfekcji. Omawiane są sposoby ewidencjonowania, zbierania danych koniecznych do sprawozdawczości. Przedstawiamy zakres zobowiązań raportowania do baz takich jak CRO, BDS jak i złożenie koniecznych deklaracji do CEEB. Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum. Cele szkolenia: określenie kto podlega pod obowiązki uzyskania pozwolenia, zgłoszenia, emisja zorganizowana i niezorganizowana, omówienie obowiązków ewidencyjnych z zakresu emisji do powietrza, wskaźniki emisji, omówienie obowiązków sprawozdawczych (opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS), przykłady sprawozdań składanych do baz, wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.
10.02.2023
online
» "Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich - nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci szkolenia: producenci i dystrybutorzy jednorazowych produktów i opakowań z tworzyw sztucznych,  specjaliści ds. gospodarki odpadami i ds ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane tematem.

16.02.2023
online
» "Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
-koniec okresu przejściowego 31 grudnia 2022 roku – co od 1 stycznia 2023?-
22.02.2023
online
» "KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Od 1 stycznia 2021 roku firmy mają obowiązek zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie przez centralny system, jeżeli są one używane przez konsumentów lub profesjonalistów. Na etykiecie produktu i w niektórych przypadkach w kartach charakterystyki będą musiały pojawić się kody UFI, generowane przez przedsiębiorstwa. Wprowadzenie takiej zmiany ma na celu ujednolicenie zasad przekazywania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej. Nowy obowiązek dotyczący zgłaszania mieszanin jest wprowadzany stopniowo. Przewidziane są okresy przejściowe.
24.02.2023
online
» "" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP ""Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych, kierowników badań personelu zapewnienia jakości, zarządzających jednostkami badawczymi, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu integralności danych. Szkolenie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu integralności danych dodatkowo uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi integralności danych dla danych papierowych, hybrydowych oraz systemów komputerowych, zgodnie z wymaganiami FDA, EU, WHO, MHRA i w zgodności z GAMP Data IntegrityGuidances czy ALCOA i ALCOA +.Omówione zostaną działania korygujące i zapobiegawcze CAPA, walidacja systemów komputerowych oraz plany testów IQ, OQ, PQ oraz najczęściej pojawiające się błędy podczas kontroli jednostek.
27.02.2023
Łódź
» "ADR - Spedytor 2023r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online

Spedycja towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, według znowelizowanych przepisów umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(ADR), wchodzących w życie 1 stycznia 2023 r.28.02.2023
online
» "Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym (3 części) poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części- II: Oznakowanie -23.03.2023, III: karty charakterystyki 26.04.2023.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
Data/MiejsceMarzec
03.03.2023
online
» "System przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT i podstawy zasad działania platformy PUESC- warsztaty "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas szkolenia omówimy aktualne podstawy prawne, przedstawimy zasady korzystania z platformy PUESC oraz wypełniania formularzy SENT. Omówimy aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT oraz sposób wykonywania obowiązków przez poszczególne rodzaje podmiotów, przedstawimy zasady kontroli i system kar oraz zasady stosowania procedury awaryjnej.
09.03.2023
online
» "„Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe""Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
09.03.2023
online
» "Ewidencja i sprawozdawczość w roku 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO oraz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.
13.03.2023
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
14.03.2023
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
16.03.2023
online
» "Magazynowanie produktów chemicznych"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest dla osób: odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami, zaangażowanych w przewóz i magazynowanie chemikaliów, zaangażowanych w prace związane z bhp i ochroną przeciwpożarową, magazynierów, pracowników związanych z utrzymaniem ruchu, kierowników magazynów
23.03.2023
online
» "Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części:  III: karty charakterystyki 26.04.2023.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Data/MiejsceKwiecień
18.04.2023
Łódź
» "ADR - Spedytor 2023r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online

Spedycja towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, według znowelizowanych przepisów umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(ADR), wchodzących w życie 1 stycznia 2023 r.26.04.2023
online
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI""Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
Data/MiejsceMaj
11.05.2023
online
» "Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH -bez teorii-"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Na szkoleniu nie będą omawiane przepisy, jedynie krótkie przypomnienie. Szkolenie ma charakter warsztatów i kierowane jest do osób, które chciałyby sobie poszerzyć wiedzę na temat klasyfikacji i oznakowania  substancji i mieszanin chemicznych oraz omówić bieżące problemy.
16.05.2023
online
» "Ewidencja i sprawozdawczość w roku 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO oraz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.
19.05.2023
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
23.05.2023
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
24.05.2023
online
» "Magazynowanie produktów chemicznych"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest dla osób: odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami, zaangażowanych w przewóz i magazynowanie chemikaliów, zaangażowanych w prace związane z bhp i ochroną przeciwpożarową, magazynierów, pracowników związanych z utrzymaniem ruchu, kierowników magazynów
Data/MiejsceCzerwiec
16.06.2023
online
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.""Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.