Szkolenia online

Data/MiejsceMaj
20.05.2024
online
» "ADR - Spedytor 2024r."Zgłoszenie online

Celem szkolenia jest:
-    uzyskanie informacji na temat wymagań obowiązujących w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem zmian do umowy ADR, które weszły w życie w  2023 r., oraz planowanych zmian w 2025
-    zdobycie umiejętności sporządzenia i weryfikacji dokumentów przewozowych dla towarów niebezpiecznych.
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się spedycją w transporcie drogowym oraz do innych osób zainteresowanych transportem towarów niebezpiecznych lub bezpieczeństwem transportu.21.05.2024
online
» "Wymagania dla laboratorium w odniesieniu do wzorcowania, kalibracji i kwalifikacji wyposażenia"Zgłoszenie online
Wymagania dla laboratorium w odniesieniu do wzorcowania, kalibracji i kwalifikacji wyposażenia
23.05.2024
online
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"(podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
23-24.05.2024
online
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
27.05.2024
online
» "Rozporządzenie REACH od podstaw"Zgłoszenie online
REACH od podstaw
Data/MiejsceCzerwiec
04.06.2024
online
» "KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy) "Zgłoszenie online
Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.
05.06.2024
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium "Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
10.06.2024
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
13-14.06.2024
online
» "Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w polowych badaniach Multi-Site"Zgłoszenie online
BADANIA POLOWE
13.06.2024
online
» "System kaucyjny – nowe wyzwanie dla podmiotów od 2025 r. "Zgłoszenie online
Podczas szkolenia przedstawione zostaną wszystkie obowiązki podmiotów uczestniczących w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Omówione będą kwestie związane z zawieraniem umów z podmiotem reprezentującym, aktualizacji wpisów w rejestrze BDO oraz prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości w zakresie opakowań objętych nowymi obowiązkami.
14.06.2024
online
» ""Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które dotyczą postępowania w przypadku przywozu produktów spoza UE, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do aktualnych  i przyszłych wytycznych.
19.06.2024
online
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.""Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.