transport i logistyka

Data/MiejscePaździernik
12.10.2017
Łódź
» "ADR i RID zmiany w przepisach"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.
17.10.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
23.10.2017
Łódź
» "„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
warsztaty
Data/MiejsceListopad
16.11.2017
Łódź
» "Warsztaty dla Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA)- TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - obowiązkowe szkolenie pracowników "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
CELEM warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie organizowania, prowadzenia i nadzorowania szkoleń pracowników zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.
WARSZTATY ADRESOWANE są do Doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA) oraz do innych osób uczestniczących w procesie organizowania,    prowadzenia lub nadzorowania szkoleń pracowników zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.
17.11.2017
Łódź
» "Warsztaty dla osób przedłużających uprawnienia Doradcy DGSA "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego przedłużającego uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA).
GRUPA DOCELOWA: Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, posiadających wymagane uprawnienia, których termin ważności upływa w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
27.11.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
29.11.2017
Łódź
» "Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce -Rozporządzenie PIC "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób, firm, instytucji, które w ramach swoich kompetencji pracują lub będą pracować z zagadnieniem wywozu lub przywozu chemikaliów. Podczas szkolenia przedstawione będą podstawy prawne regulujące przywóz i wywóz chemikaliów. Część teoretyczna będzie wsparta częścią praktyczną, podczas której przedstawione będą praktyczne przykład stosowania omawianych przepisów oraz bazy danych ePIC. Część praktyczna będzie także okazją do wymiany doświadczeń, związanych z przywozem i wywozem, między uczestnikami
30.11.2017
Łódź
» "ADR od podstaw"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Dla nich, zrozumienie podstawowych zasad zapisanych w europejskiej umowie dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR), jest niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania swych obowiązków. Nie każda firma zatrudnia Doradcę DGSA i nie każdy Doradca jest jednocześnie pedagogiem, dlatego oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z tym trudnym i niejednokrotnie bardzo szczegółowo regulowanym obszarem prawa, którego nieznajomość może prowadzić do niepotrzebnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Data/MiejsceGrudzień
01.12.2017
Łódź
» "Podatek VAT w branży TSL w 2017 r. oraz planowane zmiany w 2018r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatku VAT obowiązującymi w 2017 r., a w szczególności z transakcjami importu i „eksportu” usług branży TSL. Szkolenie ma również na celu zwrócenie uwagi na nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2017 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem (np. import usług).
04.12.2017
Łódź
» "„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
warsztaty
12.12.2017
Łódź
» "Sprawozdanie za rok 2017 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - ADR "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi sporządzania sprawozdań za rok 2017w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA), przedsiębiorców oraz innych osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.