RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1. Administratorem danych jest:

"Polect" Centrum Doradztwa i Szkoleń, ul. Przestrzenna 29 d, 93-434 Łódź,
 email:
szkolenia@prolect.pl, tel: 42 630-62-27.

2. Firma Prolect przetwarza Państwa dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres firmy, stanowisko, adres e-mail, telefon.

 3. Firma Prolect przetwarza Państwa dane dla celów:

  • Komunikowania się z Państwem na temat świadczonych przez nas usług i udzielanych informacji..
  • Zajęcia się Państwa zapytania i wnioskami.
  • Kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, aby zaoferować nasze usługi i produkty (chyba, że zrezygnowaliście Państwo z kontaktów marketingowych lub są one zakazane prze prawo).
  • Kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, aby zaoferować nasze wydarzenia – konferencje, szkolenia (chyba, że zrezygnowaliście Państwo z kontaktów w tym zakresie).
  • Personalizacji wiadomości marketingowych wysyłanych do Państwa, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące poprzez szczegółową analizę świadczonych usług i informacji oraz historii Państwa transakcji, w celu zasugerowania innych informacji, które mogą budzić Państwa zainteresowanie.

·         Prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur.

 

4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanym ze współpracą handlową, a  w szczególności do zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:


a) pisemnie na adres: "Polect" Centrum Doradztwa i Szkoleń, ul. Przestrzenna 29 d, 93-434 Łódź

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 42 630-62-27
c) mailowo na adres: szkolenia@prolect.pl