Regulamin szkoleń

 1. Firma „Prolect” prowadzi szkolenia, seminaria otwarte i zamknięte oraz szkolenia kursowe.
 2. Szkolenia otwarte są ogólnie dostępne zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm. W przypadku szkoleń kursowych, uczestnicy muszą spełniać wymogi podane w ofercie szkolenia.
 3. Szkolenia prowadzone przez „Prolect” organizowane są dla klientów indywidualnych i firm.
 4. Zajęcia odbywają się w centrum szkoleniowym lub salach konferencyjnych.
 5. Kalendarz szkoleń jest aktualizowany, umieszczony na stronie www.prolect.pl, dystrybuowany drogą mailową, faxową, pocztą.
 6. Szkolenia zamknięte są przygotowywane indywidualnie na zlecenie firmy. Program i harmonogram szkoleń ustalany jest indywidualnie dla potrzeb firmy. Zajęcia odbywają się w centrum szkoleniowym, sali konferencyjnej lub innym miejscu wskazanym przez klienta.
 7. Cena szkoleń otwartych ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju szkolenia. Jest ona zawsze podana w ofercie na dane szkolenie.
 8. Cena szkoleń zamkniętych (na indywidualne zlecenie firmy) jest ustalana każdorazowo indywidualnie z klientem.
 9. Firma „Prolect” stosuje rabaty dla szkoleń otwartych. Informacje na ten temat znajdą Państwo w dziale "Rabaty".
 10. Firma „Prolect” nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników szkolenia chyba, że mowa jest o zakwaterowaniu w ofercie szkoleniowej.
 11. W przypadku organizacji szkolenia w siedzibie klienta lub innej wskazanej przez klienta lokalizacji „Prolect” nie ponosi odpowiedzialności za jakość infrastruktury technicznej.
 12. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (e-mail, fax lub poczta) lub w wyniku indywidualnej umowy szkoleniowej zawartej pomiędzy firmą „Prolect” a klientem.
 13. Po otrzymaniu zgłoszenia firma "Prolect" wyśle (mailem lub faxem) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, miejsca sali szkoleniowej, a także zmianę wykładowcy. Jednak zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zmianie uczestnika szkolenia. Uczestnik szkolenia w takiej sytuacji ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu nie ponosząc żadnych kosztów.
 15. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana jest tylko w formie pisemnej.  W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 5 dni przed terminem szkolenia,  uczestnik nie poniesie żadnych kosztów.
 16. Całkowity zwrot za szkolenie przysługuje w przypadku odwołania przez „Prolect” szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, lub wniesienia opłaty za szkolenie, na które brak jest wolnych miejsc. Wówczas firmie „Prolect” zwróci pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego w terminie 10 dni roboczych od dat odwołania szkolenia.
 17. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.
 18. W przypadku odwołania szkolenia firma „Prolect” zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zorganizować takie szkolenie w najbliższym możliwym terminie.