szkolenia branża chemiczna - chemia

Data/MiejscePaździernik
28.10.2020
Łódź
» "” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty na komputerach "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.
29.10.2020
online
» "Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka (online) -ZMIANY OD 2021r"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach, jak również organom nadzoru. Celem szkolenia jest omówienie karty charakterystyki oraz załączników do karty - tzw. scenariuszy narażenia. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz krótkich warsztatów.
Data/MiejsceListopad
05-06.11.2020
online
» ""Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych." (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych.
16.11.2020
online
» "„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, w przedsiębiorstw magazynujących lub transportujących chemikalia. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ocenę klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych, ocenę poprawności etykiet substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
19.11.2020
Warszawa
» "” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty na komputerach "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.
19-20.11.2020
online
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
23.11.2020
online
» "Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie.
23.11.2020
online
» ""Stosowanie alternatywnych metod badań na zwierzętach - fakty i mity" (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do  specjalistów ds. jakości, technologów, laboratorium
24.11.2020
online
» "KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online

Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie.

Data/MiejsceGrudzień
04.12.2020
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
08.12.2020
online
» "„ADR 2021 - nowelizacja Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz sprawozdanie za rok 2020" "Zgłoszenie online

Celami szkolenia są: zdobycie umiejętności sporządzenia sprawozdania za rok 2020 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; oraz zapoznanie się ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

10.12.2020
online
» "KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (online)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie.