szkolenia branża chemiczna - chemia

Data/MiejscePaździernik
03.10.2023
online
» "" Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które dotyczą postępowania w przypadku przywozu produktów spoza UE, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do aktualnych  i przyszłych wytycznych.
04.10.2023
online
» ""Nowe obowiązki dla diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem REACH" "Zgłoszenie online
Komisja Europejska wprowadziła nowe wymogi dotyczące stosowania diizocyjanianów w świecie przemysłowym i komercyjnym. Zmiany te, wprowadzone rozporządzeniem 2020/1449, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia REACH, zaczynają obowiązywać od 24 sierpnia 2023 r. Każdy użytkownik, który ma styczność z diizocyjanianami pojedynczo lub łącznie w stężeniu 0,1% lub więcej jest zobowiązany do ukończenia szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed użyciem substancji lub mieszaniny.
Wymóg dotyczy m.in. pracowników firm produkujących i wykorzystujących: farby, kleje, lakiery, pianki budowlane, izolacje, uszczelniacze, meble, materace, sprzęt AGD, komponenty dla przemysłu automotive.
06.10.2023
Łódź
» "Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP "Zgłoszenie online

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.

11.10.2023
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
12-13.10.2023
online
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
16.10.2023
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)"Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
17.10.2023
online
» "Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi scenariuszy narażenia, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
24.10.2023
online
» "ADR - Spedytor 2023r. "Zgłoszenie online

Spedycja towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, według znowelizowanych
przepisów umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
ADR 2023 r.


25.10.2023
online
» "Warsztaty: "Etykiety - jak prawidłowo znakować kosmetyk""Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
26.10.2023
online
» "Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (podstawy)"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
26-27.10.2023
online
» "" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL""Zgłoszenie online
" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL"
Data/MiejsceListopad
16-17.11.2023
online
» "System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP "Zgłoszenie online
- NOWE WYTYCZNE DLA QA-
17.11.2023
online
» "Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka"Zgłoszenie online
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się: jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2023 r., jakie są aktualne przepisy dotyczące kart charakterystyki, jak wygląda aktualny format karty, jakie dane są potrzebne, aby wypełnić kartę charakterystyki, w jaki sposób sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki, czego należy wymagać od dostawcy.
23.11.2023
online
» "Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

24.11.2023
online
» "KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy) "Zgłoszenie online
Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.
24.11.2023
online
» "" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP ""Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych, kierowników badań personelu zapewnienia jakości, zarządzających jednostkami badawczymi, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu integralności danych. Szkolenie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu integralności danych dodatkowo uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi integralności danych dla danych papierowych, hybrydowych oraz systemów komputerowych, zgodnie z wymaganiami FDA, EU, WHO, MHRA i w zgodności z GAMP Data IntegrityGuidances czy ALCOA i ALCOA +.Omówione zostaną działania korygujące i zapobiegawcze CAPA, walidacja systemów komputerowych oraz plany testów IQ, OQ, PQ oraz najczęściej pojawiające się błędy podczas kontroli jednostek.
27.11.2023
online
» "„Warsztaty ADR - Spedytor 2023 - jak korzystać ze zwolnień w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych?""Zgłoszenie online

Celem szkolenia jest:
-    uzyskanie wiedzy praktycznej na temat stosowania zwolnień w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, oraz
-    uzyskanie umiejętności sporządzenia i weryfikacji dokumentów przewozowych wymaganych w transporcie realizowanym na warunkach zwolnień.28.11.2023
online
» "Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
28.11.2023
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
Data/MiejsceGrudzień
01.12.2023
online
» "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
01.12.2023
online
» "MATERIAŁ BADANY –oznakowanie, znaczenie, zarządzanie w systemie DPL"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pracujących z systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
04.12.2023
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium (online)"Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
05.12.2023
online
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"(podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
07.12.2023
online
» "ADR - Spedytor 2023r."Zgłoszenie online

Spedycja towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, według znowelizowanych
przepisów umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
ADR 2023 r.


11.12.2023
Warszawa
» "Rejestracja produktów biobójczych od podstaw "Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów biobójczych i wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.
12.12.2023
online
» ""Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które dotyczą postępowania w przypadku przywozu produktów spoza UE, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do aktualnych  i przyszłych wytycznych.
14.12.2023
online
» "„Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH” -bez teorii- "Zgłoszenie online
Na szkoleniu nie będą omawiane przepisy, jedynie krótkie przypomnienie. Szkolenie ma charakter warsztatów i kierowane jest do osób, które chciałyby sobie poszerzyć wiedzę na temat klasyfikacji i oznakowania  substancji i mieszanin chemicznych oraz omówić bieżące problemy.