szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejscePaździernik
18.10.2023
online
» "„Gospodarka odpadami w firmie: najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością "Zgłoszenie online
Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO oraz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.
27.10.2023
online
» "Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich - nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą"Zgłoszenie online
Adresaci szkolenia: producenci i dystrybutorzy jednorazowych produktów i opakowań z tworzyw sztucznych,  specjaliści ds. gospodarki odpadami i ds ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane tematem.

Data/MiejsceListopad
30.11.2023
online
» "Przepisy w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz system kaucyjny – obowiązki związane z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach oraz planowane nowe regulacje dotyczące kaucji na opakowania"Zgłoszenie online
Adresatami szkolenia są: przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów, organizacje odzysku opakowań, a także podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, administracja publiczna.

Data/MiejsceGrudzień
05.12.2023
online
» "Ewidencja i sprawozdawczość za rok 2023. Najnowsze obowiązki związane z gospodarką odpadami, elektronicznym rejestrem BDO oraz ewidencją odpadów i ich sprawozdawczością "Zgłoszenie online
Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO oraz jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze. Zostanie przedstawiona najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO.
14.12.2023
online
» "Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB. "Zgłoszenie online
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą konieczną i praktyczną wiedzę z zakresu ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023. Szkolenie ma charakter praktyczny, omawiane są wymagania prawne, ale wszystkie obowiązki sprawozdawcze są wypełniane na poszczególnych platformach sprawozdawczych takich jak: Ekopłatnik, KOBIZE, CRO. Podczas szkolenia pokazywane są praktyczne przykłady rozliczania się z emisji do powietrza procesów (np. spawania, lakierowania), silników samochodowych, pieców grzewczych, klimatyzacji czy też zużytych środków do dezynfekcji. Omawiane są sposoby ewidencjonowania, zbierania danych koniecznych do sprawozdawczości. Przedstawiamy zakres zobowiązań raportowania do baz takich jak CRO, BDS jak i złożenie koniecznych deklaracji do CEEB. Adresaci szkolenia: Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy biur księgowych, osoby rozliczające emisje do powietrza.