szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceLuty
06.02.2018
Łódź
» ""Sprawozdawczość do KOBIZE " –wprowadzanie raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków związanym z wprowadzeniem raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (sprawozdawczość w KOBiZE).
16.02.2018
Łódź
» "Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów - jak wprowadzać i stosować chemikalia"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, specjalistów ds. jakości, technologów, osób zainteresowanych tematyką.
-nowe oznakowanie UFI-
16.02.2018
Łódź
» "Ewidencja i sprawozdawczość po nowelizacji ustawy o odpadach (2018r.) - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców gospodarujących odpadami "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
16.02.2018
Łódź
» "Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stan obecny oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
27.02.2018
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
Data/MiejsceMarzec
09.03.2018
Łódź
» "Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym- zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, podmiotów zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt a także do organów administracji samorządowej – urzędów marszałkowskich.
16.03.2018
Łódź
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
19.03.2018
Łódź
» "Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
24 listopada 2017 r. Sejm przegłosował utworzenie zapowiadanego rejestru o odpadach oraz bazy danych o odpadach (BDO). Nowelizacja wprowadziła również ważne zmiany w sposobie ewidencjonowania odpadów. Część nowych zapisów weszła w życie już w styczniu 2018 r. a pozostałe wejdą w latach kolejnych.
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceMaj
25.05.2018
Łódź
» "Gospodarowanie odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach–nowe obowiązki, rejestr, sprawozdawczość i ewidencja odpadów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
24 listopada 2017 r. Sejm przegłosował utworzenie zapowiadanego rejestru o odpadach oraz bazy danych o odpadach (BDO). Nowelizacja wprowadziła również ważne zmiany w sposobie ewidencjonowania odpadów. Część nowych zapisów weszła w życie już w styczniu 2018 r. a pozostałe wejdą w latach kolejnych.
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceCzerwiec
15.06.2018
Warszawa
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.