szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceListopad
25.11.2019
Łódź
» "Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r."Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
Data/MiejsceGrudzień
03.12.2019
Łódź
» "Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cele szkolenia: uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zrządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych, pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności, omówienie problemów występujących w codziennej pracy z magazynowaniem produktów chemicznych, zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.
09.12.2019
Łódź
» "RAPORT DO KOBIZE – OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZMIANY W RAPORCIE ZA ROK 2019 – przepisy i praktyka "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków związanym z wprowadzeniem raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (sprawozdawczość w KOBiZE), a także przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2019.
10.12.2019
Łódź
» "Obowiązki przedsiębiorców odpadów gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość w 2019 r. Nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach."Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.