szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceListopad
21.11.2017
Łódź
» "-Ochrona środowiska w firmie-kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.
23.11.2017
Łódź
» "Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r., nowej ustawy – Prawo wodne "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami w zakresie prawa wodnego, między innymi dokonując porównania regulacji obowiązujących obecnie jak również w przyszłości. Analizie zostanie poddana ustawa Prawo wodne wraz z projektami aktów wykonawczych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian, a także odpowiednio się do nich przygotować.
27.11.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
Data/MiejsceGrudzień
01.12.2017
Łódź
» "USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
04.12.2017
Łódź
» "„Jak wprowadzić raport do KOBIZE za rok 2017 – przepisy i praktyka” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cel: Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2017.
05.12.2017
Łódź
» "„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
05.12.2017
Łódź
» "Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek w branży gospodarowania odpadami opakowaniowymi "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży gospodarki odpadami za sprawą kolejnych nowelizacji ustaw, m.in. o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o bateriach i akumulatorach czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzające obowiązek audytów zewnętrznych dla firm wystawiających poświadczenia odzysku lub recyklingu (DPO, DPR, EDPO, EDPR).
Udział w szkoleniu zapewnia realizację wymagań dokumentu PCA DAVE-02Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami, w zakresie dotyczącym obowiązkowych szkoleń, dla weryfikatorów środowiskowych EMAS.