szkolenia ochrona środowiska

Data/MiejsceLuty
28.02.2020
Łódź
» "Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cele szkolenia: uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zrządzania magazynem materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych, pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności, omówienie problemów występujących w codziennej pracy z magazynowaniem produktów chemicznych, zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.
Data/MiejsceMarzec
02.03.2020
Łódź
» "Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
06.03.2020
Łódź
» "Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska
Data/MiejsceMaj
25.05.2020
Łódź
» "Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska