O firmie

klasyfikacja CLP

Oferujemy szkolenia dotyczące klasyfikacji CLP czyli klasyfikacji i oznakowania produktów niebezpiecznych wprowadzanych na rynek. CLP to akt prawny, który wdraża w Unii Europejskiej(w tym w Polsce) odgórny system klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych (system GHS) przyjęty przez ONZ w 2003 roku. Rozwinięcie tej abrewiacji po angielsku to: Classification, Labelling and Packaging. Rozporządzenie CLP miało ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie wymiany handlowej przy uwzględnieniu ochrony środowiska i zdrowa ludzi.


Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w organizowaniu szkoleń dotyczących następujących dziedzin: prawo celne,zamówienia publiczne, transport i spedycja, transport substancji chemicznych, branża chemiczna (w tym m.in. system REACH, CLP), ochrona środowiska, branża spożywcza,. Podstawową zaletą organizowanych przez nas szkoleń jest możliwość uzyskania informacji od wysokiej klasy specjalisty. Staramy się, aby wiedza przekazywana przez wykładowców poparta była licznymi przykładami tak, aby zajęcia przede wszystkim miały charakter praktyczny.

Szkolenia odbywają się w kameralnych grupach. Warsztatowy panel szkoleń daje możliwość przedyskutowania przypadków przedstawionych przez uczestników.

Pragniemy również, aby nasi klienci mieli stały dostęp do kompleksowej informacji nie tylko na szkoleniu, ale i również po zakończeniu szkolenia. Dlatego każdy uczestnik naszego szkolenia ma możliwość konsultacji po szkoleniu kierując swoje zapytania mailem lub telefonicznie do nas lub bezpośrednio do wykładowcy.

Zapraszamy Państwa do współpracy, a dla naszych stałych klientów przygotowaliśmy >"Program Partnerski" (szczegóły w dziale Rabaty).

Oferowane szkolenia:

szkolenia ochrona środowiska

szkolenia transport

szkolenia transport ADR

szkolenia branża spożywcza

szkolenia środki ochrony roślin

szkolenia kosmetyki

szkolenia produkty biobójcze

szkolenia zamówienia publiczne

szkolenia MŚP