online, 15.06.2021

» Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
.............................................................
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
1.    Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH
•    Zmiana formatu karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878
•    Zmiana podejścia dotycząca podawania danych dostawcy
•    telefon alarmowy
•    jak sprawdzić, czy karta charakterystyki od dostawcy jest poprawna
•    zastosowania zidentyfikowane i odradzane
•    język
•    aktualizacja, data ważności karty
•    identyfikator produktu
•    informacje podane w karcie wynikające z rozporządzenia CLP
•    scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:
- kiedy musi się pojawić
- kto ma go sporządzić
- czego będzie dotyczyć
- jakie informacje będzie zawierać – format
- poziom szczegółowości
- jak go wdrożyć i ile jest czasu
•    czy w karcie charakterystyki dla mieszaniny zamieszcza się scenariusze narażenia
•    nowe podejście do przekazywania informacji – format xmlSDS
2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia
•    omówienie przykładowych kart lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 15.06.2021 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł
> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia
   
> cena za zgłoszenie do 15.05.2021: 540,00 zł netto za osobę

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 14 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 14.06.2021
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online