online, 15.02.2021

» Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI - teoria + praktyka.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.

Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze, ostatnie zmiany w przepisach dotyczących UFI, nie będziemy szczegółowo omawiać podstaw, a następnie wykładowca zademonstruje na swoim pulpicie jak przygotować zgłoszenie. Uczestnicy nie przygotowują sami dokumentacji, jedynie obserwują jak robi to wykładowca.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

•    Co nowego wprowadza druga zmiana załącznika VIII?
•    Standardowe wymagania informacyjne zgodnie z załącznikiem VIII do CLP
•    Jak odpowiednio wybrać rodzaj zgłoszenia (GPI, grupowe, ograniczone, dobrowolne)
•    Przygotowanie danych do zgłoszenia
•    Deklarowanie składników i ich zawartości
•    Jak poradzić sobie ze zgłoszeniem mieszaniny w mieszaninie (MwM) oraz najnowszymi roz-wiązaniami dla standardowych formuł (standard formula- SF), wzajemnie wymiennych składników (Interchangeable component group – ICG)
•    Dobór kategorii wg. Europejskiego systemu kategoryzacji produktów (EuPCS) i zamierzonego zastosowania
•    Generowanie kodów UFI (pojedynczo, zbiorczo sekwencyjnie)
•    Gdzie przygotować zgłoszenie - ECHA Cloud czy program IUCLID?
•    Tworzenie konta ECHA i zarządzanie użytkownikami
•    Przygotowanie zgłoszenia (demonstracja)
•    Walidacja zgłoszenia i generowanie dokumentacji
•    Przygotowanie aktualizacji zgłoszenia
•    Załączanie i wysyłanie zgłoszenia poprzez ECHA Submission portal

> Wykładowca: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 15.02.2021 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 620,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 762,60 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 12 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 14.02.2021

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online