online, 28.01.2021

» Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
.............................................................
Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze sposobem przygotowania takich zgłoszeń (PCN) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6.IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych i mieszanin. Zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP informacje wymagane przez i przedkładane do Europejskiej Agencji Chemikaliów muszą zostać przygotowane w formacie IUCLID 6, a od października 2020 roku tylko z wykorzystaniem nowej wersji interfejsu (web). Z programu IUCLID można korzystać po zainstalowaniu na komputerze lub w chmurze udostępnianej przez Europejską Agencję Chemikaliów.
Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.
Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:00)
1.    Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)
2.    Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
a)    omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
b)    omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
c)    omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze.
3.    CLP (PoisonCentres):
a)    wypełnianie wymaganych informacji (w tym generowanie UFI),
b)    przygotowanie dokumentacji poinformowania,
c)    sprawdzenie poprawności zgłoszenia.
4.    Konsultacje, dyskusja

> Wykładowca: Specjalista w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

> TERMIN: 28.01.2021 godz. 10.00 - 15.00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 750,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 922,50 zł

> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 10 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 26.01.2021


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online