online, 25.01.2021

» Nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na produkcie.(online)- PODSTAWY

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.

Z dniem 01.01.2020 r. zmianie ulega załączniku VIII do rozporządzenia CLP, który odnosi się do kwestii związanych z przekazywaniem do jednostek wyznaczonych zgodnie z art. 45 rozporządzenia CLP informacji na temat mieszanin wprowadzanych do obrotu i sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Cel i zakres Rozporządzenia (UE) 2017/542 (załącznik VIII do rozporządzenia CLP).
2.    Kto ma obowiązek dokonać zgłoszenie?
3.    Jak poprawnie zidentyfikować zastosowanie mieszaniny?
4.    Terminy i okresy przejściowe.
5.    Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):
•    Generowanie,
•    Umieszczanie na produkcie,
•    Zarządzanie kodami UFI.
6.    Zgłoszenie:
•    Format,
•    Skład mieszaniny i zakresy stężeń,
•    Dodatkowe wymagania (kolor, pH, opakowanie, europejski system kategoryzacji produktów -The EU Product Categorisation System (EU PCS),
•    Typy zgłoszeń (pojedyncze, grupowe, ograniczone).
7.    Narzędzia do przygotowania i przesyłania zgłoszenia.
8.    Walidacja i aktualizacja zgłoszeń.
9.    Bieżące prace i planowane zmiany przepisów

> Wykładowca: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 25.01.2021 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 14 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 23.01.2021


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online