online, 04.02.2021

» „ADR 2021 - nowelizacja Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz sprawozdanie za rok 2020"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................
Celami szkolenia są: zddobycie umiejętności sporządzenia sprawozdania za rok 2020 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; oraz zapoznanie się ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)
1.    Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie za rok 2020 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?
−    charakterystyka podstaw prawnych;
−    uczestnicy przewozu i ich działalność objęta sprawozdaniem;
−    analiza formularza sprawozdania;
−    sporządzenie sprawozdania - ćwiczenia.
2.    Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:
-    Zalecenia ONZ (wydanie 21. i 22.); przepisy modalne; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;
-    ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;
-    zgodność polskich tekstów ADR i RID (przepisy kolejowe).
3.    ADR 2021 - na czym polegają zmiany? Charakterystyka nowych wymagań przewozowych, w tym:
-    stosowania zmienionej nazwy umowy;
-    przepisów ogólnych i definicji;
-    zwolnień z wymagań ADR;
-    obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA)
-    klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
-    wykazu towarów niebezpiecznych i przepisów szczególnych;
-    doboru opakowań, cysterny i pojazdów;
-    procedur nadawczych, dokumentacji, nalepek i znaków.
4.    Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej; sprawne posługiwanie się przepisami ADR - ćwiczenia
5.    Informacja nt. bieżących i planowanych prac dotyczących nowelizacji ADR i przepisów krajowych
6.    Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja

> Wykładowca:  dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ds. ADR

> TERMIN: 04.02.2021 godz. 09.00 - 15:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  639,60 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 08.01.2021 : 495,00zł netto za osobę

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 10 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 03.02.2021Zgłoszenie fax Zgłoszenie online