online, 21.10.2020

» „System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów i Obrotu Paliwami Opałowymi. Rejestr zgłoszeń SENT - aktualne przepisy w 2020r. "(online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Na szkoleniu zostaną omówione aktualne przepisy oraz zmiany w systemie SENT w 2019r. oraz 2020r.
...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................
Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Podstawy prawne – aktualne w roku 2020.
2.    Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) tzw. e-Klient.
a.    Zasady pełnej rejestracji podmiotów wysyłających i odbierających.
b.    Zakładanie konta osoby fizycznej;
c.    Uzyskanie Id-SISC osoby fizycznej;
d.    Rejestracja podmiotu;
e.    Rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.
3.    Definicje i określenia – nowe definicje.
4.    Rodzaje towarów objętych systemem SENT. Wyjaśnienie sytuacji towarów z kodów CN 2905 i 3824; Olej opałowy; Gaz LPG; Zwolnienia ilościowe i rodzajowe – małe opakowania jednostkowe.
5.    Stosowanie programu ISZTAR – wyszukiwanie i klasyfikacja towarów.
6.    Zgłoszenia SENT – warsztaty komputerowe:
a.    Zasady i sposób wypełniania zgłoszeń SENT;
b.    Lokalizacja miejsca załadunku i miejsca dostarczenia na mapie.
c.    Anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT;
d.    Sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia SENT przez kierowcę i przewoźnika.
e.    Komunikaty zwrotne z systemu.
7.    Jak wypełnić obowiązki:
a.    Podmiotu Wysyłającego.
b.    Podmiotu Odbierającego.
c.    Przewoźnika.
d.    Kierowcy.
8.    SENT – GEO: Urządzenia:  lokalizator; Zewnętrzny System Lokalizacji, Zasady stosowania.
9.    Przewozy kolejowe – zasady monitorowania przewozu.  Wywóz produktów leczniczych: przepisy; towary; zasady.
10.    Procedura awaryjna dotycząca zgłoszeń SENT i warianty jej stosowania.
a.    Wypełnianie dokumentu zastępującego zgłoszenie – DZZ.
11.    Zasady kontroli i system kar – systemowy komunikat o kontroli.

> Wykładowca: Doświadczony wykładowca, który w swoim życiu zawodowym dokonywał odpraw celnych, prowadził postępowania celne, wdrażał Procedurę Uproszczoną i system INTRASTAT, kierował działaniami kontrolnymi, nadzorował postępowania karno-skarbowe. Obecnie pracuje w HELP-DESK-u Systemów Informatycznych Skarbowo-Celnych.

> TERMIN: 21.10.2020 r. godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 8 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 19.10.2020Zgłoszenie fax Zgłoszenie online