Łódź, 28.10.2020

» ” IUCLID – PCN,nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP-warsztaty na komputerach

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze sposobem przygotowania takich zgłoszeń (PCN) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID 6.
IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych i mieszanin.
Zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP informacje wymagane przez i przedkładane do Europejskiej Agencji Chemikaliów muszą zostać przygotowane w formacie IUCLID 6, a od października 2020 roku tylko z wykorzystaniem nowej wersji interfejsu (web). Z programu IUCLID można korzystać po zainstalowaniu na komputerze lub w chmurze udostępnianej przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

---PROSIMY O ZABRANIE LAPTOPÓW--
1.    Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)
2.    Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
a)    omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
b)    omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
c)    omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze.
3.    CLP (PoisonCentres):
a)    wypełnianie wymaganych informacji (w tym generowanie UFI),
b)    przygotowanie dokumentacji poinformowania,
c)    sprawdzenie poprawności zgłoszenia.
4.    Konsultacje, dyskusja

> Wykładowca: Specjalista w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

> TERMIN: 28.10.2020 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

> cena: 890,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 1094,70 zł

> Cena za szkolenie stacjonarnego obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 16 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 26.10.2020Zgłoszenie fax Zgłoszenie online