online, 24.09.2020

» Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR ,czyli jak przewieźć materiały niebezpieczne bez znakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR (przepis 1.3.2. oraz 8.2.3 ) oraz Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (artykuł 14)wszystkie osoby zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych w danej firmie powinny zostać przeszkolone odpowiednio do ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności .Niniejsze wymaganie dotyczy w szczególności : pracowników zatrudnionych przy czynnościach załadunku i rozładunku , wypełniania dokumentacji , wydających przesyłki , zatrudnionych w firmach spedycyjnych oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-12:30)

1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
2 .  Czy przedsiębiorstwo podlega wymaganiom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych?
3.   Zakres obowiązków wszystkich uczestników przewozu
4.   Zasady klasyfikacji oraz podstawowe informacje o zagrożeniach towarów wszystkich klas.
5.   Rodzaje opakowań, oznakowanie sztuki przesyłki.
6.   Dokumentacja przewozu: dokument przewozowy, wpisy w dokumencie przewozowym, prawidłowa nazwa przewozowa, instrukcja pisemna dla kierowcy, dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym.
7.  Wyłączenia w stosowaniu przepisów ADR.
Prawidłowe stosowanie zwolnień:
-  wyłączenia całkowite (LQ)
-  wyłączenia częściowe na jednostkę transportową 1.1.3.6
•    zasady posługiwania się kategorią transportową
•    kalkulacja ilości przewożonego towaru – ćwiczenia praktyczne
8.  Zakazy ładowania razem do pojazdu lub kontenera.
9. Warunki przewozu, manipulowanie ładunkiem, środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku.
10 .Pytania , dyskusja.

> Wykładowca: Doradca DGSA trzeciej kadencji.

> TERMIN: 24.09.2020 r.  godz. 09:00 - 12:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 300,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 369,00  zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  cena za zgłoszenie do 24.08.2020 : 280,00zł netto za osobę

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 10 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 22.09.2020Zgłoszenie fax Zgłoszenie online