Łódź, 30.09.2020

» Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Rozporządzenie REACH
- rejestracja i numery rejestracyjne
- sposób postępowania podczas importu substancji
- info o wyłącznym przedstawicielu
- baza substancji zarejestrowanych
- tonaż – inny sposób liczenia
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
- BREXIT – nowe obowiązki firm
- kary za brak rejestracji
- zmiany w karcie charakterystyki
- przekazywanie scenariuszy narażenia
- data ostateczna
- warunki zezwolenia
- lista substancji SVHC

2.    Rozporządzenie CLP
- art. 15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany
- kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy  go generować
- okresy przejściowe
- czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?
- informacje potrzebne do zgłoszenia
- nowe ATP i ich zastosowanie
3.    Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 30.09.2020 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

> cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 30.08.2020 : 570,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 28.09.2020

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online