online, 22.06.2020

» Aktualne przepisy dotyczące chemikaliów w 2020r - jak wprowadzać i stosować chemikalia (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Rozporządzenie REACH
- rejestracja i numery rejestracyjne
- sposób postępowania podczas importu substancji
- info o wyłącznym przedstawicielu
- baza substancji zarejestrowanych
- tonaż – inny sposób liczenia
- aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
- BREXIT – nowe obowiązki firm
- kary za brak rejestracji
- zmiany w karcie charakterystyki
- przekazywanie scenariuszy narażenia
- data ostateczna
- warunki zezwolenia
- lista substancji SVHC

2.    Rozporządzenie CLP
- art. 15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
- załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany
- kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy  go generować
- okresy przejściowe
- czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?
- informacje potrzebne do zgłoszenia
- nowe ATP i ich zastosowanie
3.    Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

Harmonogram szkolenia online:
•    10.00 - 12.00 - szkolenie
•    12.00 - 12:30 - przerwa
•    12:30 - 14.15 - szkolenie
•    14.15 - 14:30 - przerwa
•    14:30 - 15:30 - szkolenie: dodatkowe wyjaśnienia, indywidualne pytania

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 22.06.2020 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 530,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  651,90 zł


>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 20.06.2020

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online