online, 17.06.2020

» Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1) Podstawowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami:
a) Podstawowe definicje - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r.
b) Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz zasada bliskości, zmiany w regionalizacji.
c) Odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami.
2) Wymagania dla gospodarowania odpadami: zbieranie odpadów, magazynowanie odpadów, przetwarzania odpadów, transport odpadów.
Omówienie najnowszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych (zabezpieczenia roszczeń, dopuszczalny okres magazynowania odpadów oraz dopuszczalne masy magazynowania odpadów, zabezpieczenia roszczeń monitoring wizyjny obiektów (nowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska, wymagania ppoż).
3) Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów: kto i na jakich zasadach musi dostosować swoje zezwolenia do nowych wymagań prawnych.
4) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz Rejestr – jak uzyskać wpis do rejestru, wniosek o wpis do rejestru – omówienie nowych regulacji, które wejdą w życia w dniu 01.01.2020 r.
5) Ewidencja odpadów – prowadzenie ewidencji odpadów od dnia 01.01.2020 r.
6) Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. wynikające z ustawy o odpadach.
7) Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – najważniejsze przepisy oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
8) Przepisy przejściowe i dostosowujące do nowych regulacji przepisów.

> Wykładowca: Specjalista , wieloletni były pracownik Ministerstwa  Środowiska, obecnie pracuje jako specjalista ds odpadów w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

> TERMIN: 17.06.2020 godz. 10:00-16:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 500 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 615,00 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 17.05.2020 : 480,00zł netto za osobę>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 15.06.2020


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online