Łódź, 17.06.2020

» ”Rejestracja REACH i zgłoszenie PCN- IUCLID” -szkolenie na komputerach-

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP informacje wymagane przez i przedkładane do Europejskiej Agencji Chemikaliów muszą zostać przygotowane w formacie IUCLID 6, a od października 2020 roku tylko z wykorzystaniem nowej wersji interfejsu (web). Z programu IUCLID można korzystać po zainstalowaniu na komputerze lub w chmurze udostępnianej przez Europejską Agencję Chemikaliów. Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą wiedzę jak w praktyce przygotować dokumentację rejestracyjną (dokonać jej aktualizacji) oraz jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP. Podczas zajęć w asyście prowadzącego korzystając z programu IUCLID wprowadzą Państwo informacje niezbędne do przygotowania zarówno dokumentacji rejestracyjnej jaki i zgłoszenia PCN.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

---PROSIMY O ZABRANIE LAPTOPÓW--

1.    Wprowadzenie do IUCLID 6 (i ewentualnie instalacja na komputerach uczestników)
2.    Ćwiczenia na komputerach z wykorzystaniem programu IUCLID:
a)    omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach,
b)    omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy,
c)    omówienie sposobu korzystania z Iuclid w chmurze.
3.    REACH:
a)    przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej jako uczestnik wspólnego przedłożenia,
b)    aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
c)    wykorzystanie narzędzia do sprawdzania kompletności dokumentacji rejestracyjnej,
d)    wykorzystanie narzędzia do obliczenia wysokości opłat,
e)    omówienie innych rodzajów dokumentacji (np. opt out, wiodący rejestrujący),
f)    przygotowanie zapytania przed właściwą rejestracją (inquiry).
4.    CLP (PoisonCentres):
a)    wypełnianie wymaganych informacji (w tym generowanie UFI),
b)    przygotowanie dokumentacji poinformowania,
c)    sprawdzenie poprawności zgłoszenia.
5.    Konsultacje, dyskusja

> Wykładowca: Specjalista w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

> TERMIN: 17.06.2020 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

CENA -Szkolenie stacjonarne:
> cena: 890,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 1094,70 zł
> Cena za szkolenie stacjonarnego obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA,
(max 12 osób szkolenie stacjonarne, )
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 15.06.2020Zgłoszenie fax Zgłoszenie online