Łódź, 04-05.06.2020

» "Zasady DPL w badaniach Multi-Site, Zarządzanie Materiałem Badanym oraz Archiwizacja Dokumentów i Danych Źródłowych."

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

!!!    Wszystkie szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, w sytuacji jeśli będzie taka potrzeba będą realizowane w trybie online     !!!
(warsztaty prowadzone są przy wykorzystaniu komputerów)

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1. Wytyczne OECD
2. Wytyczna Nr 19 – Advisory Document of the Working Group on Good Laboratory Practice on the Management, Characterisation and Use of Test Items – szczegółowe omówienie.
3. Wytyczna OECD Nr 15 – Establishment and Control of Archives that Operate in Compliance with the Principles of GLP - – szczegółowe omówienie
4. Zarządzanie ryzkiem w przypadku materiału badanego i archiwizacji – identyfikacja, analiza, postępowanie
5. Wytyczna OECD Nr 13 – The Application of the OECD Principles of GLP to the Organisation and Management of Multi-Site Studies
─ rola, odpowiedzialność i komunikacja kierownika badania, głównego wykonawcy, jednostki zapewnienia jakości, zarządzającego jednostka badawczą, zarządzającym miejscem wykonywania badania;
─ szczegółowe informacje wymagane w sprawozdaniu z badania Multi-Site;
─ warsztaty praktyczne – praca samodzielna:
─ przykładowe badania Multi-Site,
─ najczęściej występujące odstępstwa,
─ przykładowe SPO.
6. Dyskusja dotycząca warsztatów.
7. Pytania i odpowiedzi

Wykładowcy:     1 dzień: Specjalista
                        2 dzień: Specjalista

> TERMIN: 04-05.06.2020 r.  godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

CENA -Szkolenie stacjonarne:
>   cena: 1980,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2435,40 zł brutto
>   szkolenie wyłączone jest z regulaminowych programów rabatowych firmy PROLECT
> Cena za szkolenie stacjonarnego obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

CENA - Szkolenie online: minus 10% od regularnej ceny
>  cena: 1782,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2191,86 zł
> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób szkolenie stacjonarne, max 15 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 01.06.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online