online, 25.05.2020

» „Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, w przedsiębiorstw magazynujących lub transportujących chemikalia. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ocenę klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych, ocenę poprawności etykiet substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1) Podstawowe informacje o rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów tego rozporządzenia:
- kto jest odpowiedzialny za klasyfikację substancji/mieszanin chemicznych,
- kto jest odpowiedzialny za oznakowanie i opakowanie substancji/mieszanin chemicznych,
- załącznik VI do rozporządzenia CLP – substancje posiadające zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie,
- wykaz klasyfikacji i oznakowania,
2) Podstawy klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych:
- kryteria klasyfikacji substancji chemicznych, - sposób klasyfikacji mieszanin, - gdzie znaleźć dane wykorzystywane podczas klasyfikacji.
3)Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - jakie informacje znajdują się na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
4) Przepisy dotyczące oznakowania w miejscu pracy pojemników i zbiorników służących do pracy z takimi substancjami/mieszaninami oraz do ich przechowywania.
5) Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – jakie dokumenty mają obowiązek dostarczyć dostawcy substancji/mieszanin chemicznych odbiorcom.
6) Karta charakterystyki – istotne informacje z punktu widzenia odbiorcy, dalszego użytkownika substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie, znajdujące się w kartach charakterystyki:
- które substancje wchodzące w skład mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie należy wymienić w kartach charakterystyki,
- informacje o klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych,
- etykieta a sekcja 2.2 karty charakterystyki,
- informacje wykorzystywane do klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych zawarte w kartach charakterystyki,
- gdzie znaleźć w karcie charakterystyki informacje o warunkach magazynowania substancji/mieszanin chemicznych,
- gdzie znaleźć informacje o wartościach Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń w środowisku pracy (NDS),
- gdzie znaleźć informacje jak bezpiecznie stosować substancje/mieszaninę zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie,
- informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych zawarte w kartach charakterystyki.

Harmonogram szkolenia online:
•    10.00 - 12.00 - szkolenie
•    12.00 - 13.00 - przerwa
•    13.00 - 14.45 - szkolenie
•    14.45 - 15.00 - przerwa
•    15.00 - 16.00 - szkolenie: dodatkowe wyjaśnienia, indywidualne pytania

> Wykładowca: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 25.05.2020r. godz. 10:00 - 16:00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 10 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 24.05.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online