Łódź, 28.02.2020

» Magazyn materiałów niebezpiecznych i substancji chemicznych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    INFORMACJE OGÓLNE. Podstawy prawne dotyczące magazynowania towarów niebezpiecznych oraz
             substancji chemicznych, definicje.
2.    OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO MAGAZYN.
•    Obowiązki związane z ochroną środowiska.
•    Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3.    KLASYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH,
•    Produkty chemiczne i ich właściwości.
4.    ZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH.
•    Oznaczanie chemikaliów.
•    Magazynowanie substancji chemicznych.
5.    MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE I ICH WŁAŚCIWOŚCI.
•    Struktura Umowy ADR.
•    Zasady klasyfikacji i numeracji towarów niebezpiecznych.
•    Klasyfikacja ogólna towarów niebezpiecznych.
•    Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
•    Zagrożenia dominujące i dodatkowe.
•    Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
6.    OCHRONA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
•    Plan ochrony.
•    Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
7.    OPAKOWANIA.
•    Kategorie i rodzaje opakowań.
•    Grupy i symbole opakowań.
•    Oznakowanie opakowań.
8.    OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK.
•    Nalepki ostrzegawcze, ich rodzaje i przeznaczenie.
•    Nalepki informacyjne i ich przeznaczenie.
9.    OBOWIĄZKI PRACODAWCY.
•    Szkolenia.
•    Instrukcje wykorzystania sprzętu awaryjnego.
10.    POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH.
•    Zachowanie się w razie awarii.
•    Raport powypadkowy.
•    Działania służb ratowniczych.
11.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA, CYWILNA I KARNA ZA WYRZĄDZONE SZKODY.
12.    PODSUMOWANIE. PYTANIA, DYSKUSJA.

> Wykładowca: Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.

> TERMIN: 28.02.2020 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80  zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 26.02.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online