Warszawa, 24.06.2020

» Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

!!!    Wszystkie szkolenia zaplanowane jako stacjonarne, w sytuacji jeśli będzie taka potrzeba będą realizowane w trybie online     !!!

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM
1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium.
2. Obowiązek posiadania pozwolenia.
3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium.
4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym.
5. Instrukcje gospodarowania odpadami.
6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium.
8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa.

ODPAD A ŚCIEKI
1. Rodzaje ścieków powstających w laboratorium.
2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane.
3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno ściekowej.
4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium.

GOSPODARKA CHEMIKALIAMI - WYMAGANIA REACH I CLP
1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium.
2. Obowiązek stosowania chemikaliów zarejestrowanych w ECHA.
3. Wymagana dokumentacja w zakresie gospodarki chemikaliami ( obowiązujące instrukcje).
4. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po 01.06.2015.
5. Stosowanie substancji z listy kandydackiej i procedury zezwoleń.
6. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów.
7. Zgłoszenie mieszanin zakupionych poza krajem.
8. Oznakowanie chemikaliów i roztworów własnych po zmianach od 01.06.2015 r.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ STOSUJĄC CHEMIALIA W LABORATORIUM
1. Ocena ryzyka na czynnik chemiczny mający zastosowanie w laboratorium.
2. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa, oczomyjek, szaf ogniotrwałych.
3. Obowiązek posiadania instrukcji zarządzania chemikaliami.
4. Zasady magazynowania chemikaliów.

EMISJE DO ŚRODOWISKA W LABORATORIUM
1. Czy montaż dygestorium podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu na emisje.
2. Pomiary w środowisku pracy i środowisku naturalnym – procesy laboratoryjne.
3. Sprawozdawczość środowiskowa w laboratorium, stosowanie substancji rakotwórczych i mutagennych

> Wykładowca: Doświadczony trener, specjalizuje się w dziedzinie BHP, prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Prowadzi szkolenia dla inspekcji sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej oraz inspekcji pracy.

> TERMIN: 24.06.2020 r. godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Warszawy (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

CENA -Szkolenie stacjonarne:

>   cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 713,40 zł
> Cena za szkolenie stacjonarnego obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

CENA - Szkolenie online: minus 10% od regularnej ceny
>  cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł
> Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia

> cena za zgłoszenie do 24.05.2020 : -5% rabatu za osobę
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA,
(max 20 osób szkolenie stacjonarne, max 15 osób szkolenie online)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 22.06.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online