online, 16.06.2020

» KODY UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, specjalistów ds. jakości, technologów.
...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................


Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542 – załącznik VIII do rozporządzenia CLP
- Cel, zakres
- podmioty odpowiedzialne za zgłoszenie
- art. 45 rozporządzenia CLP
- wyznaczone jednostki
- okresy przejściowe
- pierwsza zmiana załącznika VIII do rozporządzenia CLP
- Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UniqueFormulaIdentifier – UFI)
•    Generowanie kodu UFI
•    Dekoder kodu UFI
•    W jaki sposób zamieszczać go na etykiecie
•    Rozwiązania alternatywne
•    Nowa zmiana załącznika VIII do rozporządzenia CLP
- zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie
•    Portal PCN – narzędzie do zgłaszania
•    Najważniejsze elementy portalu - pułapki
•    Format przekazywanych informacji
•    Stężenia składników mieszanin
- unijny zharmonizowany system kategoryzacji produktów (The EU Product Categorisation System (EU PCS)
- studium przypadków
- do kiedy będzie obowiązywało zgłoszenie przez ELDIOM?
2. Dyskusja, uwagi, problemy z nową procedurą zgłaszania
Harmonogram szkolenia online:
•    10.00 - 12.00 - szkolenie
•    12.00 - 12:30 - przerwa
•    12:30 - 14.15 - szkolenie
•    14.15 - 14:30 - przerwa
•    14:30 - 15:30 - szkolenie: dodatkowe wyjaśnienia, indywidualne pytania

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 16.06.2020 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

>  cena: 530,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  651,90 zł

>   rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 06.05.2020

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online