online, 09.12.2021

» ADR - SPRAWOZDANIE ROCZNE za 2021 + interpretacja aktualnych przepisów prawnych

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

1.    Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych:
-    Zalecenia ONZ (wydanie 21. i 22.); umowa ADR 2021; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne;
-    ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze
2.    Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie za rok 2021 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych?
-    charakterystyka podstaw prawnych;
-    uczestnicy przewozu i ich działalność objęta sprawozdaniem;
-    analiza formularza sprawozdania;
-    sporządzenie sprawozdania - ćwiczenia.
3.    Interpretacja przepisów prawnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, w tym:
-    zwolnień z wymagań ADR;
-    obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA)
-    klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
-    tematów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
4.    Informacja nt. bieżących i planowanych prac nad nowelizacją ADR i przepisów krajowych
5.    Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja

> Wykładowca:  Ekspert ds. ADR

> TERMIN: 09.12.2021 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  664,20 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy
>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 10 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 08.12.2021


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online