online, 02.06.2020

» „ADR 2021 - NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH "

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich innych osób zainteresowanych transportem towarów niebezpiecznych.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
1. Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:
Zalecenia ONZ (wydanie 21. i 22.); przepisy modalne; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;
-    ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;
-    zgodność polskich tekstów ADR i RID (przepisy kolejowe).
2.    Kiedy można, a kiedy trzeba po nowemu?  - okresy przejściowe:
stosowanie ADR w wersjach 2019 i 2021 w przewozach krajowych i międzynarodowych;
kary za niestosowanie znowelizowanych przepisów.
3.    Na czym polegają zmiany? - charakterystyka nowych wymagań przewozowych,
w tym:
stosowania zmienionej nazwy umowy; przepisów ogólnych i definicji; zwolnień z wymagań ADR;
obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA), klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
wykazu towarów niebezpiecznych i przepisów szczególnych; doboru opakowań, cysterny i pojazdów;
procedur nadawczych, dokumentacji, nalepek i znaków.
4.    Stosowanie nowych wymagań w codziennej praktyce transportowej; sprawne posługiwanie się przepisami ADR - ćwiczenia
5.    Informacja nt. bieżących i planowanych prac dotyczących nowelizacji ADR i przepisów krajowych
6.    Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników i dyskusja

> Wykładowca:  dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ds. ADR

> TERMIN: 02.06.2020 godz. 10.00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 500,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  615,00 zł

>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy
>  Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 10 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 01.06.2020Zgłoszenie fax Zgłoszenie online