Łódź, 25.02.2020

» Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Wymagania dotyczące kart charakterystyki zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REACH
•    informowanie w łańcuchu dostaw
•    w jaki sposób podać numery rejestracyjne
•    telefon alarmowy
•    jak sprawdzić, czy karta charakterystyki od dostawcy jest poprawna
•    zastosowania zidentyfikowane i odradzane
•    kiedy karta musi zostać sporządzona
•    poinformowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych
•    język
•    aktualizacja, data ważności karty
•    identyfikator produktu
•    informacje podane w karcie wynikające z rozporządzenia CLP
•    scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:
- kiedy musi się pojawić
- kto ma go sporządzić
- czego będzie dotyczyć
- jakie informacje będzie zawierać – format
- poziom szczegółowości
- jak go wdrożyć i ile jest czasu
•    metoda SUMI i metoda LCID – kiedy należy je stosować i w jaki sposób sporządzić kartę charakterystyki dla mieszaniny, jeżeli w składzie występują substancje zarejestrowane mające scenariusze narażenia
2. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia
•    omówienie przykładowych kart lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia

> Wykładowca: Specjalista, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 25.02.2020 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Łódź- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem

> cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 23.02.2020


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online