Warszawa, 17.10.2019

» Produkty biobójcze – podstawowe zagadnienia z zakresu rejestracji”

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1 wykład: Karolina Pastuszko

1) Podstawy prawne wydawania pozwoleń na udostępnianie na rynku i stosowanie produktów biobójczych
- definicje
- typy procedur oraz ich założenie i cele
- prawa i obowiązki posiadaczy pozwoleń oraz wnioskodawców
2) Procedury narodowe i przechodzenie na procedury europejskie
- wymagane dokumenty a typy procedur
- terminy
- najczęstsze pułapki formalne
- przechodzenie z procedur narodowych na europejskie

2 wykład: Małgorzata Dobczyńska

3) Klasyfikacja CLP a produkty biobójcze.  Oznakowanie produktu biobójczego
- podstawy prawne dotyczące klasyfikacji
- zasady dotyczące oznakowania produktów biobójczych zgodnie z wymaganiami Rozp. CLP – czyli jakie informacje należy umieścić w treści oznakowania opakowania / Charakterystyce Produktu Biobójczego
- dodatkowe wymagania dla treści oznakowania produktów biobójczych rejestrowanych w procedurze narodowej i europejskiej

> Wykładowcy:  Karolina Pastuszko, Małgorzata Dobczyńska
      
> TERMIN: 17.10.2019 godz. 10:00-16:00
> MIEJSCE: Warszawa- centrum, dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem


> cena: 790,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 971,70 zł
> rabat 5% - przy zgłoszeniu 2 osób

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 15.10.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online