Łódź, 10.12.2019

» Obowiązki przedsiębiorców odpadów gospodarujących odpadami – ewidencja i sprawozdawczość w 2019 r. Nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1.    Podstawowe definicje.
2.    Klasyfikowanie odpadów, katalog odpadów.
3.    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz zasada bliskości.
4.    Wymagania dla gospodarowania odpadami:
a)    Zbieranie odpadów;
b)    Magazynowanie odpadów;
c)    Przetwarzania odpadów;
d)    Transport odpadów.
Omówienie najnowszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych (zabezpieczenia roszczeń, dopuszczalny okres magazynowania odpadów oraz dopuszczalne masy magazynowania odpadów, monitoring wizyjny obiektów, zabezpieczenia ppoż).
5.    Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów.
6.    (BDO )Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz Rejestr – jak uzyskać wpis do rejestru, wniosek o wpis do rejestru.
7.    Ewidencja odpadów – obowiązujące przepisy oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
8.    Obowiązki sprawozdawcze za 2018 r. wynikające z ustawy o odpadach.
9.    Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – najważniejsze przepisy oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
10.    Przepisy przejściowe i dostosowujące do nowych regulacji przepisów.
11.    Zmiany przepisów wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (nowe uprawnienia dla inspektorów, nowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców).

> Wykładowca: Specjalista , wieloletni były pracownik Ministerstwa  Środowiska, obecnie pracuje jako specjalista ds odpadów w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

> TERMIN: 22.02.2019 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)

> cena za zgłoszenie do 22.01.2019 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 20.02.2019


Zgłoszenie fax Zgłoszenie online