Łódź, 25.11.2019

» Nowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
1)    Podstawowe regulacje dotyczące gospodarki odpadami:
a)    Podstawowe definicje;
b)    Klasyfikowanie odpadów;
c)    Katalog odpadów;
d)    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami;
e)    Zasada bliskości.
2)    Wymagania dla gospodarowania odpadami:
a)    Zbieranie odpadów;
b)    Magazynowanie odpadów;
c)    Przetwarzania odpadów;
d)    Transport odpadów.
Omówienie najnowszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych (zabezpieczenia roszczeń, dopuszczalny okres magazynowania odpadów oraz dopuszczalne masy magazynowania odpadów, monitoring wizyjny obiektów, zabezpieczenia ppoż).
3)    Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów.
4)    Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz Rejestr – jak uzyskać wpis do rejestru, wniosek o wpis do rejestru – omówienie nowych regulacji.
5)    Ewidencja odpadów – obowiązujące przepisy oraz zmiany które wejdą w życie po uruchomieniu projektu.
6)    Obowiązki sprawozdawcze za 2019 r. wynikające z ustawy o odpadach.
7)    Zmiany obowiązujące od 2020 r. w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji.
8)    Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – najważniejsze przepisy oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
9)    Przepisy przejściowe i dostosowujące do nowych regulacji przepisów.
10)    Zmiany przepisów wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (nowe uprawnienia dla inspektorów, nowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców).

> Wykładowca: Specjalista , wieloletni były pracownik Ministerstwa  Środowiska, obecnie pracuje jako specjalista ds odpadów w Narodowym  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

> TERMIN: 25.11.2019 godz. 10:00-16:00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 676,50 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)

> cena za zgłoszenie do 25.10.2019 : 530,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 23.11.2019

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online