Warszawa, 10.10.2019

» „Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP, kody UFI – warsztaty"

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.  Informacje ogólne dotyczące rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia CLP (kolejne ATP – adaptacje do postępu technicznego – do rozporządzenia CLP).
2. Podstawowe obowiązki nałożone przez rozporządzenie CLP na producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów substancji/mieszanin chemicznych.
3. Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw – karty charakterystyki (Jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystyki: NDS; numery rejestracyjne; dane fizykochemiczne; dane toksykologiczne; dane ekotoksykologiczne; klasyfikacja transportowa; informacje o bezpiecznym magazynowaniu substancji/mieszanin chemicznych; środki ochrony indywidualnej).
4. Zasady dotyczące oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP – czyli jakie informacje należy zamieścić na etykietach substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie:
a) język w jakim powinna być przygotowana etykieta,
b) wielkość etykiety, wielkość piktogramów,
c) identyfikator produktu,
d) zwroty dotyczące bezpiecznego stosowania substancji/mieszanin chemicznych (zwroty P) – jak dobrać zwroty P w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny,
e) kod UFI - dodatkowy element na oznakowaniu,
f) etykieta CLP a etykieta transportowa,
g) wyłączenia z ogólnych zasad oznakowania – kiedy można stosować, do jakich substancji/mieszanin,
h) dodatkowe informacje zawarte na etykietach wymagane poprzez rozporządzenie CLP oraz inne akty prawne.
5. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin zawarte w przepisach rozporządzenia CLP (zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie).
6. Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych a sekcja 2.2 karty charakterystyki.
7. Przykład oznakowania (etykiety) mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
8. Najczęściej zadawane pytania/wątpliwości co do oznakowania substancji/mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.

9) Informacje wymagane w zgłoszeniu według nowego formatu załącznika VIII do rozporządzenia CLP (Rozporządzenie (UE) 2017/542): (wykład Anna Kwiatowska 1h)
 - Identyfikacja mieszaniny i zgłaszającego,
 - Klasyfikacja i oznakowanie,
- Skład mieszaniny (stężenia składników mieszaniny, mieszanina w mieszaninie, generyczny identyfikator produktu - GPI),
- Dodatkowe wymagania (kolor, pH, opakowanie, europejski system kategoryzacji produktów -The EU Product Categorisation System (EU PCS)),
- Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):
• Generowanie,
• Umieszczanie na produkcie,
• Zarządzanie UFI.
............................................................................................
Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych - Warsztaty
1. Sporządzanie etykiet substancji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
2. Sporządzanie etykiet mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
3. Ocena poprawności etykiety substancji/mieszaniny chemicznej.

> Wykładowcy: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych
                       Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 10.10.2019r. godz. 10:00 - 16:00

> MIEJSCE: centrum Waszawy (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 10.09.2019 : 570,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 08.10.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online