Łódź, 18.10.2019

» Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wg najnowszych przepisów.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy:
o    nowa definicja wprowadzającego sprzęt, producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy, rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
2.    Rejestr przedsiębiorców:
o    obowiązek rejestracji w rejestrze stanowiącym stanowiącego część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), zmiany zakresu podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji, opłata rejestrowa i roczna, przepisy przejściowe w zakresie rejestru, nowe zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego.
3.    Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
o    definicja obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. oraz nowy  podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oznakowanie sprzętu, dodatkowa ewidencja, sprawozdawczość, sieć zbierania zużytego sprzętu, obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania, rozliczenie sprzętu w 2019 roku w oparciu o masę sprzętu wprowadzonego w latach poprzednich, obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu, przemieszczanie zużytego sprzętu.
4.    Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
o    zasady postępowanie z zebranymi odpadami, nowy zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu, sprawozdawczość, zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.
5.    Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
o    wyposażenie zakładu przetwarzania, wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie - nowy termin, obowiązek przeprowadzenia audytu, sprawozdawczość.
6.    Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
o    wydawanie zaświadczeń - nowy termin, sprawozdawczość.
7.    Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
o    kapitał zakładowy, zakres działania, nowe wymagania nałożone na organizacje odzysku, obowiązek przeprowadzenia audytu, zakres współpracy z przedsiębiorcami.
8.    Audyty przedsiębiorców przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
9.    Sprawozdawczość, w tym zmiany sprawozdawczości dotyczącej 2019 roku.

> Wykładowca: Specjalista w Departamencie Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska.

> TERMIN: 18.10.2019 r. godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  688,80 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 18.09.2019 : 540,00zł netto za osobę


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.      

 UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY:16.10.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online