Łódź, 29-30.05.2019

» Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Uwagi: Prosimy o zabranie na szkolenie laptopa.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.      Początki powstania systemu jakości
2.      MAD (MutalAcceptance of Data)
3.      Wytyczne OECD
4.      Akty prawne (Polska, UE) a DPL
5.      Zakres stosowania DPL
6.Główne filary DPL:
a)    Terminologia stosowana w zasadach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
b)    Organizacja Jednostki Badawczej - kluczowe osoby i ich rola w systemie
(Zarządzający jednostką badawczą, Zarządzający miejscem wykonywania, Kierownik badania, Główny wykonawca, Personel Badawczy)
c)    Program zapewnienia jakości
(Jednostka Zapewnienia Jakości, Inspekcja jednostki badawczej, badania i procesów)
d)    Organizacja Jednostki Badawczej
e)    Przyrządy pomiarowe, materiały, odczynniki i systemy komputerowe
f)    Systemy badawcze fizykochemiczne i biologiczne
g)    Materiały badane i materiały odniesienia (wymagania dotyczące oznakowania)
h)    Standardowe Procedury Operacyjne (aktualizacja do SPO)
i)    Przeprowadzenie badania
(plan badania, metody badawcze, rejestrowanie danych)
j)    Sprawozdania z badań
(informacje wymaganie w sprawozdaniu, korekty sprawozdania końcowego, sprawozdania z etapów badania)
k)    Przechowywanie w pomieszczeniu archiwum zapisów i materiałów
(wymagania dla pomieszczenia archiwum, dane podlegające archiwizacji, dostęp do pomieszczenia archiwum)
7.      Krajowy Program Monitorowania Zgodności z zasadami DPL
a)    Mechanizm włączania jednostek badawczych do programu
b)    Rodzaje kontroli i weryfikacji jednostek badawczych i certyfikowanych jednostek badawczych
c)    Działania podejmowane po kontroli i weryfikacji jednostki badawczej lub certyfikowanej jednostki badawczej

Wykładowcy:     1 dzień: Specjalista -Biuro ds Substancji Chemicznych
                        2 dzień: Specjalista - Biuro ds Substancji Chemicznych

> TERMIN: 29-30.05.2019 r.  godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 1950,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2398,50 zł brutto
> szkolenie wyłączone jest z regulaminowych programów rabatowych firmy PROLECT
   
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 27.05.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online