Łódź, 29.11.2017

» Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce -Rozporządzenie PIC

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób, firm, instytucji, które w ramach swoich kompetencji pracują lub będą pracować z zagadnieniem wywozu lub przywozu chemikaliów. Podczas szkolenia przedstawione będą podstawy prawne regulujące przywóz i wywóz chemikaliów. Część teoretyczna będzie wsparta częścią praktyczną, podczas której przedstawione będą praktyczne przykład stosowania omawianych przepisów oraz bazy danych ePIC. Część praktyczna będzie także okazją do wymiany doświadczeń, związanych z przywozem i wywozem, między uczestnikami.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Rozporządzenie 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, czyli rozporządzenie PIC.
(a)    Wywóz i przywóz z perspektywy rozporządzenia 649/2012 – przedstawienie podstawowych przepisów rozporządzenia
(b)    Substancje podlegające rozporządzeniu PIC
(c)    Konwencja rotterdamska, międzynarodowy przepis wdrażany rozporządzeniem PIC do prawa unijnego – informacje ogólne
2.    Przepisy rozporządzenia REACH regulujące import/eksport chemikaliów.
3.    Procedury dotyczące wywozu i przywozu wynikające z przepisów rozporządzenia PIC
(a)    Obowiązki eksporterów i importerów
(b)    Powiadomienie wywozowe
(c)    Baza ePIC w teorii i w praktyce
4.    Przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w odniesieniu do wywozu i przywozu niektórych chemikaliów.
5.    Wywóz i przywóz chemikaliów na podstawie rozporządzenia 649/2012 a przepisy celne.

> Wykładowca: specjalista : Biuro ds Substancji Chemicznych. Od 2006 roku odpowiedzialny za kwestię przepisów regulujących przywóz i wywóz niektórych chemikaliów niebezpiecznych. Osoba kontaktowa w ramach wyznaczonego organu krajowego do spraw rozporządzenia PIC. W czasie prezydencji polskiej w UE co-chair grupy roboczej do spraw środowiskowych w Radzie Europejskiej pracującej nad rozporządzeniem o przywozie i wywozie niektórych chemikaliów niebezpiecznych; przedstawiciel regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Biurze Konwencji rotterdamskiej (od 2008 do 2013 r.); przedstawiciel regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Komitecie Kontroli Chemicznej ( od 2010 r do chwili obecnej).

> TERMIN: 29.11.2017 r. (środa) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20  zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy
  
> cena za zgłoszenie do 29.10.2017 : 520,00zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 27.11.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online