Łódź, 12.10.2017

» ADR i RID zmiany w przepisach

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

 Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1 wykład:
1. Zasilanie urządzeń, pojazdów lub ich części roboczych gazem/paliwem płynnym/prądem
2. Wyłączenie 1.1.3.6 i nowe definicje
3. Obowiązki uczestników przewozu
4. Przepisy przejściowe
5. Obowiązki doradcy DGSA
6. Klasyfikacja, klasy ADR, nowe UN i instrukcje pakowania
7. Znakowanie i dokumentacja przewozowa
8. Instrukcja dla kierowcy
9. Pojazdy ADR

2 wykład:
1. Unifikacja przepisów ADR i RID
2. RID 2017 – nowe postanowienia i zmiany dotyczące:
     – obowiązków uczestników przewozu towarów niebezpiecznych,- tabeli A,
     – przepisów specjalnych, itd.
3. Prace nad nowelizacją przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych
4. Przewozy towarów niebezpiecznych na wyłączeniach RID
5. Oznakowanie przesyłek z towarami niebezpiecznymi oraz inne zmiany

> Wykładowca: Doradca DGSA trzeciej kadencji oraz wieloletni wykładowca na licznych kursach i szkoleniach
                  Doradca RID; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją; członek Zespołu Doradców w Departamencie Kolejnictwa MIB; współautor polskich wydań przepisów RID, Poradnika “Zasady bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych.

> TERMIN: 12.10.2017 r. (czwartek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 560,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 12.09.2017 : 540,00zł netto za osobę


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 10.10.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online