Łódź, 05.12.2017

» Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek w branży gospodarowania odpadami opakowaniowymi

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Uwaga: Udział w szkoleniu zapewnia realizację wymagań dokumentu PCA DAVE-02Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami, w zakresie dotyczącym obowiązkowych szkoleń, dla weryfikatorów środowiskowych EMAS.

    System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży gospodarki odpadami za sprawą kolejnych nowelizacji ustaw, m.in. o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o bateriach i akumulatorach czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
    1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzające obowiązek audytów zewnętrznych dla firm wystawiających poświadczenia odzysku lub recyklingu (DPO, DPR, EDPO, EDPR).

    Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskowego oraz zasad gospodarowania odpadami. W szczególności szkolenie przewidziane jest dla:    przedstawicieli przedsiębiorstw zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów (w tym opakowaniowych), organizacji odzysku oraz przedstawicieli weryfikatorów środowiskowych,     osób zainteresowanych pracą dla weryfikatorów środowiskowych, specjalistów ds. ochrony środowiska zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami oraz systemów zarządzania środowiskowego. Szkolenie będzie również przydatne wszystkim osobom rozważającym zdobycie kwalifikacji pomocnych w doradztwie związanym z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego w szeroko pojętej branży gospodarki odpadami.

    Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), zasad jego wdrażania w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzania obowiązkowych audytów zewnętrznych w firmach gospodarujących odpadami. Uczestnicy szkolenia poznają zarówno wymagania prawne dot. gospodarki odpadami, których spełnienie będzie podlegało weryfikacji podczas audytów, jak i podstawowe założenia systemu EMAS, jego wdrażania oraz wymagania, jakie stawiane są weryfikatorom środowiskowym EMAS.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:30-16:15)

1. Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce
1. Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz role i obowiązki uczestników systemu:
a. Podstawy prawne funkcjonowania systemu,
b. Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek,
organizacji odzysku opakowań oraz porozumień przedsiębiorców z marszałkami,
c. Źródła finansowania systemu,
d. Cykl życia opakowań i odpadów opakowaniowych - role i wymagania prawne dla poszczególnych podmiotów w systemie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (z uwzględnieniem organizacji odzysku, transportujących, zbierających i przetwarzających odpady opakowaniowe).
2. Rozłączność systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi z systemem sprawozdawczym.
3. Systemowe założenia wprowadzenia audytu zewnętrznego w celu eliminacji nieprawidłowości generowanych przez uczestników systemu.
4. Realizacja obowiązków recyklingu i odzysku oraz prowadzenie procesów zbierania i przetwarzania – analiza krajowa:
a. Nieprawidłowości zaobserwowane na podstawie analiz sprawozdań składanych przez uczestników systemu,
b. Analiza krzyżowa wraz ze wskazaniem najważniejszych nieprawidłowości po stronie przedsiębiorców wystawiających DPR/DPO/EDPR/EDPO.
2. Nieprawidłowości w zakresie prowadzonych procesów przetwarzania odpadów opakowaniowych z uwzględnieniem stosowanych technologii
1. Rodzaje procesów przetwarzania oraz możliwość potwierdzania odzysku, w tym recyklingu, w polskich przepisach prawnych, weryfikacja z posiadanymi decyzjami,
2. Rozbieżności interpretacyjne i analiza doświadczeń międzynarodowych w zakresie definiowania m.in.
a. recyklingu,
b. innych niż recykling procesów odzysku,
c. przygotowania do ponownego użycia oraz ponownego użycia
3. Warunki technologiczne jakie muszą być spełnione, aby wystawiać DPR/DPO, w podziale na frakcje, oraz stosowane technologie:
a. papier, b. tworzywo sztuczne, c. szkło, d. aluminium, e. stal, f. drewno, g. opakowania wielomateriałowe.
4. Przykłady DPR/DPO wycofanych z obiegu po kontrolach urzędów marszałkowskich ze wskazaniem podstaw.
5. Nieprawidłowości najczęściej wykazywane po kontrolach urzędów marszałkowskich i WIOŚ.
6. Weryfikacja procesu przetwarzania odpadów z posiadanymi decyzjami:
a. czy decyzje są obowiązujące,
b. zdolności przetwórcze instalacji określone w decyzjach (parametry techniczne maszyn i urządzeń oraz dostosowanie liczby pracowników obsługujących instalację)
- określenie wydajności instalacji,
c. miejsce i sposoby magazynowania odpadów - wydzielenie odpadów opakowaniowych,
d. ocena spełnienia przez powstający produkt z recyklingu kryteriów surowca lub wyrobu gotowego.
7. Utrata statusu odpadu:
a. Analiza procedury pod względem formalnym,
b. Praktyka stosowania w polskim otoczeniu prawnym – wymagania, interpretacje, wyroki sądowe.
3. Nieprawidłowości w klasyfikowaniu odpadów opakowaniowych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia
1. Czym jest odpad opakowaniowy – definicja, przykłady, rozbieżności interpretacyjne wskazane w każdej z frakcji – jeśli występują.
2. Zasady weryfikacji i możliwe procedury przyjęcia, klasyfikacji pozwalające określić czy odpad jest odpadem opakowaniowym.
3. Zasady klasyfikacji odpadów – zgodnie z ustawą o odpadach i katalogiem odpadów (w tym dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych)
4. Prawidłowa klasyfikacja odpadów – po czyjej stronie leży odpowiedzialność w zakresie określenia źródła pochodzenia oraz kodu odpadu.
5. Charakteryzowanie strumienia odpadów poprodukcyjnych – weryfikacja własna przedsiębiorcy i wykluczenie tego strumienia z możliwości potwierdzania recyklingu.
6. Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych:
a. Charakterystyka odpadu opakowaniowego pochodzącego z gospodarstwa domowego (GD) z uwzględnieniem frakcji.
b. Zasady potwierdzania recyklingu odpadów opakowaniowych z GD – procedury wewnętrzne przedsiębiorcy.
c. Wymagania prawne i interpretacje dotyczące odpadów opakowaniowych z GD.
7. Nieprawidłowości dotyczące przyjmowania i ewidencjonowania odpadów w zakresie sprawdzenia:
a. umów pomiędzy posiadaczem odpadów a prowadzącym proces przetwarzania odpadów,
b. potwierdzonych KPO – zgodność z prowadzoną ewidencją odpadów,
c. faktur zakupowych, faktur transportowych, WZ, PZ,
d. możliwości logistycznych odbiorcy odpadu,
e. sprawozdawczości,
f. świadectw legalizacji wagi i innych pomocniczych dokumentów technicznych.
4. Nieprawidłowości przy dokumentowaniu gospodarowania odpadami opakowaniowymi
1. Zestawienia interpretacyjne dotyczące podstawy i zasad odliczania zanieczyszczeń z masy przyjętych odpadów.
2. Bilansowanie mas przetworzonych i potwierdzonych w dokumentach DPR/DPO – możliwe rozbieżności i przyczyny ich występowania.
3. Mechanizmy ewidencjonowania i realizacji procesów odzysku lub recyklingu opadów opakowaniowych.
4. Omówienie istotnych nieprawidłowości w dokumentach:
a. brak zgodności ze wzorami formularzy - KPO, DPR, KEO,
b. braki formalne w zakresie kompletności dokumentów (np. podpis, daty wystawienia),
c. terminowość wystawienia dokumentu DPR, DPO,
d. terminowość lub brak przesłania egzemplarza „C” do urzędu marszałkowskiego,
e. KPO na wielu dokumentach DPR – sposoby weryfikacji,
f. błędy w dokumentach DPR dotyczących odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych,
g. dokumenty EDPR/EDPO oraz nieprawidłowości w dokumentach powiązanych (CMR, faktura, oświadczenia).

> Wykładowca: Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla administracji oraz przedsiębiorstw, w których udział wzięło ponad 2,5 tys. uczestników. Prelegent na ponad 50 konferencjach w kraju i zagranicą. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska oraz wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Ekspert ds. ochrony środowiska przy UN Global Compact Polska (ONZ). Absolwent studiów ochrony środowiska na SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

> TERMIN: 05.12.2017 r. (wtorek) godz. 09.30 - 16.15

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 676,50 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  cena za zgłoszenie do 05.11.2017 : 530,00zł netto za osobę

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.  
   
         UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY:03.12.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online