Łódź, 29.11.2017

» „Walidacja/potwierdzenie możliwości stosowania metody, zapewnienie jakości, wzorcowanie wyposażenia - spójny system w laboratorium chemicznym”

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do kierowników laboratoriów, kierowników technicznych, kierowników jakości oraz osób odpowiadających za zapewnienie jakości badań, nadzorujących wyposażenie i szacujących niepewność metod badawczych.

Celem szkolenia jest przekazanie informacji pozwalających połączyć wyniki kontroli wewnętrznej  (dane z kart kontrolnych, wartości przyjętych kryteriów akceptacji), wyniki sprawdzań i wzorcowań wyposażenia, wyniki badań biegłości  z niepewnością metody oraz z wartościami charakteryzującymi metodę badawczą.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Elementy walidacji metody badawczej
2.    Konstruowanie kart kontrolnych z wykorzystaniem danych uzyskanych podczas walidacji metody
3.    Ustalanie kryteriów akceptacji wyników badań, wzorcowań i sprawdzań wyposażenia pomiarowego
4.    Kiedy i dlaczego należy przeprowadzać rewalidację metody
5.    Wykorzystywanie wyników uzyskanych w procesie zapewnienia jakości do rewalidacji metody
6.    Powiązanie wyników wzorcowania i sprawdzania wyposażenia z niepewnością metody
7.    Kryteria akceptacji wyników uzyskiwanych w procesie zapewnienia jakości a niepewność metody
8.    Badania biegłości a niepewność wyniku uzyskiwanego w laboratorium

> Wykładowca: Specjalista - Od wielu lat bezpośrednio zaangażowana w prowadzenie badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych wody. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie metod potencjometrycznych, konduktometrycznych, spektrofotometrycznych i miareczkowych. Posiada szeroką wiedzę i duże doświadczenie w walidacji oraz w szacowaniu niepewności metod badawczych. Od wielu lat zajmuje się wdrażaniem systemów jakości i opracowywaniem spójnych systemów pomiarowych w laboratoriach. Współpracuje  z PCA w charakterze auditora technicznego.

> TERMIN: 29.11.2017 r. (środa) godz. 09:30 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 530,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 651,90 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

>  cena za zgłoszenie do 29.10.2017 : 510,00 zł netto za osobę

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 27.11.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online