Łódź, 16.10.2017

» „Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach."

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1)    Zakres ustawy o odpadach oraz podstawowe definicje.
2)    Klasyfikowanie odpadów, katalog odpadów – zmiany w zakresie właściwości odpadów niebezpiecznych wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
3)    Hierarchia sposobów postępowania z odpadami oraz zasada bliskości.
4)    Wymagania dla zbierania, magazynowania, przetwarzania odpadów.
5)    Transport odpadów – planowane zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach omówienie wymagań wynikających z rozporządzenia.
6)    Odpowiedzialność oraz koszty gospodarowania odpadami.
7)    Produkt uboczny, utrata statusu odpadów.
8)    Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami – zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, decyzje dotyczące wytwarzania odpadów.
9)    Ewidencja odpadów – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach, omówienie aktualnych wzorów dokumentów ewidencyjnych.
10)    Obowiązki sprawozdawcze za 2017 r. wynikające z ustawy o odpadach.
11)    Rejestr i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami-nowe terminy wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
12)    Odpady medyczne – zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach.
13)    Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne – omówienie obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o odpadach

> Wykładowca: Specjalista, Ministerstwo  Środowiska.

> TERMIN: 16.10.2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE:

HOTEL TOBACO (przy Dworcu Łódź Kaliska)
ul. Kopernika 64
90-553 Łódź

    cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł
    rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 14.10.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online