online, 14.06.2024

» "Jakie wymagania musi spełnić importer przywożąc chemikalia spoza UE?”

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, które dotyczą postępowania w przypadku przywozu produktów spoza UE, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do aktualnych  i przyszłych wytycznych.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
  1. Rozporządzenie REACH
  - ważne definicje: import, wprowadzenie do obrotu, kraj trzeci, wewnątzwspólnotowe nabycie/dostawa – kiedy?
  - rola w rozporządzeniu
  - identyfikacja obowiązków
  - wyłączny przedstawiciel – jego obowiązki
  - jak korzystać z informacji uzyskanych od OR
  - identyfikacja substancji podlegającej rejestracji – kiedy można nie rejestrować, kiedy można skorzystać z wyłączenia z rejestracji
  - jeżeli obowiązek rejestracji wystąpi – sposób postępowania
  - kto sprawuje kontrolę
  - jakie dokumenty są potrzebne
  - jakie są koszty związane z procesem rejestracji
  - przygotowanie karty charakterystyki – czy można używać karty dostawcy spoza UE
  - używanie produktów chemicznych spoza UE dla własnych celów – sposób postępowania
  - eksport/import chemikaliów  - dodatkowe wymagania
  - proces autoryzacji, czy dotyczy importerów?
  - kary
  2. Rozporządzenie CLP
  - importer a klasyfikacja i oznakowanie – czy można/trzeba korzystać z klasyfikacji dostawcy
  - jak podejść do klasyfikacji& oznakowania
  - zgłaszanie klasyfikacji i elementów oznakowania do ECHA – jaki czas i w jakim przypadku?
  - produkty przywożone spoza UE do własnych celów – sposób postepowania
  - prowadzenie spisu – czy potrzebne?
  - załącznik VIII do rozporządzenia CLP –jak i kiedy importer zgłasza mieszaniny stwarzające zagrożenie.
  3. Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

  > Wykładowca: Wieloletni wykładowca. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

  > TERMIN: 14.06.2024 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >cena: 695,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 854,85 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 17 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.06.2024
  Zgłoszenie online