online, 27.05.2024

» Rozporządzenie REACH od podstaw

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1.    Wprowadzenie
  •    cel
  •    zakres
  •    zasada
  •    podstawowe definicje
  •    kto podlega pod rozporządzenie
  •    wyłączenia
  2.    Wdrażanie rozporządzenia REACH w firmie

  •    identyfikacja roli
  •    identyfikacja surowców – substancja, mieszanina, wyrób
  •    współpraca z dostawcami
  •    przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw– karta charakterystyki, oświadczenia
  •    import
  3.    Główne filary rozporządzenia
  •    proces rejestracji – najważniejsze aspekty
  - co podlega pod rejestrację
  - co jest wyłączone
  - co sprawdzać
  •    proces autoryzacji – najważniejsze aspekty
  - co podlega pod autoryzację
  - substancje SVHC
  - zezwolenia
  •    ograniczenia – najważniejsze aspekty
  - załącznik XVII – jak go czytać i stosować
  4.    Gdzie szukać ważnych informacji
  5.    Pytania i dyskusja

  > Wykładowca: Specjalista

  > TERMIN: 27.05.2024 godz. 10.00 - 15:30


  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 695,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 854,85 zł
  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 17 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 26.05.2024


  Zgłoszenie online