Łódź, 22.05.2024

» „ADR, a odpady medyczne”

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  W ostatnich miesiącach rozgorzała dyskusja czy szpitale, przychodnie, gabinety kosmetyczne muszą zatrudniać Doradcę DGSA ADR. Czy zawsze, jeśli tak, to dlaczego? Szpitale, wytwórcy odpadów, unieszkodliwienie ich zlecają innym podmiotom. Odpady „wyjeżdżają” na drogi publiczne i w transporcie podlegają takim samym przepisom, jak inne przewożone towary. Jeżeli stanowią zagrożenie w rozumieniu Międzynarodowych przepisów transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) to przewóz ich jest zakazany lub dopuszczony jedynie pod warunkiem spełniania wymagań zapisanych w tych przepisach. Szkolenie kierowane jest do zarządzających gospodarką odpadami w placówkach służby zdrowia i laboratoriach naukowych.  

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

  1. Źródła i hierarchia przepisów związanych z gospodarka odpadami medycznymi.
  2. Odpady medyczne wg ustawy o odpadach.
  3. Odpady medyczne w transporcie.
  4. Obowiązki uczestników przewozu ADR.
  5. Odpady z laboratoriów badawczych i ich zagospodarowanie.
   
  > Wykładowca: Praktyk w gospodarce odpadami niebezpiecznymi, doradca DGSA (ADR).

  > TERMIN: 22.05.2024r. (środa) godz. 10:00  - 16.00

  > MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

  > cena: 710,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 873,30 zł

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 20.05.2024
  Zgłoszenie online