online, 13-14.06.2024

» Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w polowych badaniach Multi-Site

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  platformie TEAMS. Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie. By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
  ..............................................................
  Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)
  1.    Wytyczne OECD
  2.    Wytyczna OECD Nr 13 – The Application of the OECD Principles of GLP to the Organization and Management of Multi-Site Studies
  >rola, odpowiedzialność  i komunikacja kierownika badania, głównego wykonawcy, jednostki zapewnienia jakości, zarządzającego jednostka badawczą, zarządzającym miejscem wykonywania badania;
  > szczegółowe informacje wymagane w sprawozdaniu z badania Multi-Site;
  3.    Wytyczna OECD Nr 6–The Application of the OECD Principles of GLP to FIELD STUDIES
  > rola, odpowiedzialność  kierownika badania, głównego wykonawcy, jednostki zapewnienia jakości, zarządzającego jednostka badawczą, zarządzającym miejscem wykonywania badania;
  > jednostka badawcza w badaniach polowych w tym przechowywanie materiału badanego
  > jednostka badawcza w badaniach polowych – utylizacja odpadów
  > przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
  >  system badawczy
  >  materiał badany
  > standardowe procedury operacyjne
  > przeprowadzenie badania
  > sprawozdanie z badania
  > archiwizacja
  4.    Warsztaty praktyczne – praca samodzielna:
  ─ przykładowe badania polowe w Multi-Site,
  ─ najczęściej występujące odstępstwa,
  ─ przykładowe SPO.
  5.    Dyskusja dotycząca warsztatów.
  6.    Pytania i odpowiedzi.

  > Wykładowcy: Specjaliści

  > TERMIN: 13-14.06.2024 r.

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 1869,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2298,87 zł brutto

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 15 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 12.06.2024
  Zgłoszenie online