online, 23-24.05.2024

» Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  ...........................................................
  Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
  Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
  By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
  ..............................................................

  Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:30)

  1.      Początki powstania systemu jakości
  2.      MAD (MutalAcceptance of Data)
  3.      Wytyczne OECD
  4.      Akty prawne (Polska, UE) a DPL
  5.      Zakres stosowania DPL
  6. Główne filary DPL:
  a)    Terminologia stosowana w zasadach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  b)    Organizacja Jednostki Badawczej - kluczowe osoby i ich rola w systemie (Zarządzający jednostką badawczą, Zarządzający miejscem wykonywania, Kierownik badania, Główny wykonawca, Personel Badawczy)
  c)    Program zapewnienia jakości (Jednostka Zapewnienia Jakości, Inspekcja jednostki badawczej, badania i procesów)
  d)    Organizacja Jednostki Badawczej
  e)    Przyrządy pomiarowe, materiały, odczynniki i systemy komputerowe
  f)    Systemy badawcze fizykochemiczne i biologiczne
  g)    Materiały badane i materiały odniesienia (wymagania dotyczące oznakowania)
  h)    Standardowe Procedury Operacyjne (aktualizacja do SPO)
  i)    Przeprowadzenie badania (plan badania, metody badawcze, rejestrowanie danych)
  j)    Sprawozdania z badań (informacje wymaganie w sprawozdaniu, korekty sprawozdania końcowego, sprawozdania z etapów badania)
  k)    Przechowywanie w pomieszczeniu archiwum zapisów i materiałów (wymagania dla pomieszczenia archiwum, dane podlegające archiwizacji, dostęp do pomieszczenia archiwum)
  7.      Krajowy Program Monitorowania Zgodności z zasadami DPL
  a)    Mechanizm włączania jednostek badawczych do programu
  b)    Rodzaje kontroli i weryfikacji jednostek badawczych i certyfikowanych jednostek badawczych
  c)    Działania podejmowane po kontroli i weryfikacji jednostki badawczej lub certyfikowanej jednostki badawczej.
  8.     Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zmiany jakie wprowadza.

  > Wykładowcy: 1 dzień: praktyk z wieloletnim doświadczeniem
                            2 dzień: praktyk z wieloletnim doświadczeniem

  > TERMIN: 23-24.05.2024 r.  godz. 09:00-15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >   cena: 1765,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 2170,95  zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >   rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 22.05.2024
  Zgłoszenie online