online, 17.06.2024

» Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM
  1. Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium.
  2. Obowiązek posiadania pozwolenia.
  3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium.
  4. Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym.
  5. Instrukcje gospodarowania odpadami.
  6. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
  7. Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium.
  8. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa w BDO.
  9. Zmiany w zasadach magazynowania odpadów.

  ODPAD A ŚCIEKI
  1. Rodzaje ścieków powstających w laboratorium.
  2. Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane.
  3. Wymagania dot. umów w zakresie gospodarki wodno ściekowej.
  4. Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium.

  GOSPODARKA CHEMIKALIAMI - WYMAGANIA REACH I CLP
  1. Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium.
  2. Obowiązek stosowania chemikaliów zarejestrowanych w ECHA.
  3. Wymagana dokumentacja w zakresie gospodarki chemikaliami ( obowiązujące instrukcje, wykazy, zgłoszenia).
  4. Karty charakterystyki i scenariusz narażenia po ostatnich zmianach.
  5. Stosowanie substancji z listy kandydackiej i procedury zezwoleń.
  6. Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów.
  7. Zgłoszenie mieszanin zakupionych poza krajem, planowane zmiany – kody UFI.
  8. Oznakowanie chemikaliów i roztworów własnych zgodnie z klasyfikacją CLP.
  9. Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów.
  10. Zasady transportu wewnętrznego chemikaliów do stanowisk pracy z magazynków, szafek chemicznych.
  11. Przechowywanie i prawidłowe stosowanie gazów technicznych.
  12. Wymagania i dobór ŚOI dla stanowisk laboratoryjnych.

  O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ STOSUJĄC CHEMIALIA W LABORATORIUM
  1. Ocena ryzyka na czynnik chemiczny mający zastosowanie w laboratorium.
  2. Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa, oczomyjek, szaf ogniotrwałych.
  3. Obowiązek posiadania instrukcji zarządzania chemikaliami.
  4. Zasady przechowywania i magazynowania chemikaliów – wymagania dla tych miejsc.
  5. Ocena COVID w pracy laboranta .
  EMISJE DO ŚRODOWISKA W LABORATORIUM
  1. Czy montaż dygestorium podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu na emisje.
  2. Pomiary w środowisku pracy i środowisku naturalnym – procesy laboratoryjne.
  3. Sprawozdawczość środowiskowa w laboratorium, stosowanie substancji rakotwórczych i mutagennych.

  > Wykładowca: Doświadczony trener, specjalizuje się w dziedzinie BHP, prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami.


  > TERMIN: 17.06.2024 godz. 10.00 - 15:30


  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 650,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 799,50 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 15 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 16.06.2024
  Zgłoszenie online