online, 14.12.2023

» Emisja do powietrza - praktyczna realizacja ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023 - opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO, BDS oraz najnowszy obowiązek ewidencji CEEB.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą konieczną i praktyczną wiedzę z zakresu ewidencji i sprawozdawczości za rok 2023. Szkolenie ma charakter praktyczny, omawiane są wymagania prawne, ale wszystkie obowiązki sprawozdawcze są wypełniane na poszczególnych platformach sprawozdawczych takich jak: Ekopłatnik, KOBIZE, CRO. Podczas szkolenia pokazywane są praktyczne przykłady rozliczania się z emisji do powietrza procesów (np. spawania, lakierowania), silników samochodowych, pieców grzewczych, klimatyzacji czy też zużytych środków do dezynfekcji. Omawiane są sposoby ewidencjonowania, zbierania danych koniecznych do sprawozdawczości. Przedstawiamy zakres zobowiązań raportowania do baz takich jak CRO, BDS jak i złożenie koniecznych deklaracji do CEEB. Adresaci szkolenia: Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy biur księgowych, osoby rozliczające emisje do powietrza.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

  1. Wprowadzenie - podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
  •    obowiązki wynikające z przepisów, zgłoszenia i pozwolenia (praktyczne przykłady), rozporządzenia wykonawcze, kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń
  2. KOBiZE - realizacja obowiązków (omówienie na praktycznych przykładach, ćwiczenia)
  •    rejestracja podmiotu w bazie i logowanie, źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów, KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów, definiowanie miejsc korzystania ze środowiska, przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów, definiowanie paliw/surowców/materiałów, definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji, raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów, raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu, wysyłanie raportu, korekta raportu, możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego
  3. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich (praktyczne przykłady, ćwiczenia)
  •    wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach, przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik, generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik, omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.
  4. CRO - centralny rejestr operatorów - urządzenia chłodnicze
  •    praktyczna weryfikacja urządzeń pod kątem wpisów do CRO, obowiązki w rejestrze, sposób zakładania kart urządzeń, weryfikacja podmiotów dokonujących przeglądy, częstotliwość i zakres przeglądów urządzeń
  5. BDS - baza danych sprawozdań - stosowanie i obrót SZWO oraz F-Gazów
  •    podmioty podlegające rejestracji, informacje przekazywane w sprawozdaniach, sposób sporządzania sprawozdań
  6. CEEB - Centralna ewidencja emisyjności budynków
  •    obowiązki wynikające z ustawy, omówienie sposobu złożenia deklaracji, •    przykłady deklaracji dla różnych urządzeń grzewczych również odnawialnych źródeł energii
  7. Pytania i odpowiedzi.

  > Wykładowca: Ekspert z zakresu ochrony środowiska. 

  > TERMIN: 14.12.2023 godz. 09.00 - 15:00

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.


  > cena: 610,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 750,30 zł

  >rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.12.2023
  Zgłoszenie online