online, 30.11.2023

» Przepisy w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz system kaucyjny – obowiązki związane z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach oraz planowane nowe regulacje dotyczące kaucji na opakowania

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Adresatami szkolenia są: przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów, organizacje odzysku opakowań, a także podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, administracja publiczna.


  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  •    Projekt ustawy wprowadzający system kaucyjny dla wybranych rodzajów opakowań
  -Zakres opakowań objętych systemem kaucyjnym,
  -Wymagania dla tworzonych systemów kaucyjnych,
  -Obowiązki przedsiębiorców związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,
  -Tworzenie systemu kaucyjnego - procedura, obowiązki,
  -Obowiązki sprzedawców detalicznych sprzedających produkty objęte kaucją.

  •    Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
  -Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  -Zakres podmiotów objętych przepisami.
  -Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  -Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z uzyskania poziomów recyklingu.
  -Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  -Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  -Oznakowanie opakowań.
  -Opłata recyklingowa pobierana w odniesieniu do toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.
  -Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - recykling odpadów opakowaniowych.
  -Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.
  -Zasady samodzielnego rozliczania wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach.
  -Zasady rozliczania obowiązków przez organizacje odzysku opakowań.
  -Wymagania stawiane organizacjom odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  -Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz opakowań środków niebezpiecznych - porozumienia.
  -Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  -Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  -Dokumentacja potwierdzająca wykonanie recyklingu i zasady jej wystawiania.
  -Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  -Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  -Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

  > Wykładowca: Specjalista z zakresu prawa odpadowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych.

  > TERMIN: 30.11.2023 r. godz. 10:00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 650,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:   799,50 zł

  > rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 17 osób)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 29.11.2023

  Zgłoszenie online