online, 01.12.2023

» Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1.    Wprowadzenie
  - najważniejsze przepisy regulujące wprowadzanie i stosowanie chemikaliów w przedsiębiorstwie – rozporządzenia REACH i CLP
  - identyfikacja roli
  - identyfikacja produktów
  - identyfikacja obowiązków

  2.    Procedury  - jakie powinny być wdrożone w firmie
  - dotyczące dostawców – na co zwrócić uwagę kupując produkt, czego wymagać, jakie umowy podpisywać
  - prowadzenie wykazów dotyczących chemikaliów
  - jak długo przechowywać dokumentację
  - karty charakterystyki – wymagania, weryfikacja karty dostarczanej przez dostawcę, odpowiedzialność
  - wdrożenie wymagań z karty charakterystyki
  - NDSy
  - wdrażanie scenariuszy narażenia
  - zbieranie oświadczeń i informacji dotyczących stosowanych chemikaliów
  - substancje SVHC - informowanie
  - zgłaszanie wymaganych informacji do baz ECHA
  - wysyłanie korespondencji do odbiorców
  - zgłaszanie informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie
  - generowanie kodów UFI i nimi zarządzanie
  - notyfikacja dotycząca klasyfikacji i elementów oznakowania
  - informowanie o eksporcie, imporcie w przypadku niektórych substancji
  - obowiązki firmy względem substancji rakotwórczych i mutagennych używanych w środowisku pracy
  - prawidłowe oznakowania chemikaliów w zakładzie
  - podejście do mieszanin przygotowywanych na własne potrzeby
  - prowadzenie spisu
  - postępowanie z substancjami odzyskiwanymi, produktami ubocznymi oraz z substancjami, które utraciły status odpadu zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH

  3.    Dyskusja

  > Wykładowca: Wieloletni wykładowca. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

  > TERMIN: 01.12.2023 godz. 10.00 - 15:30.

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 17 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 30.11.2023

  Zgłoszenie online