online, 28.11.2023

» Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

  1.    Rozporządzenie REACH
  - zwiększenie ilości informacji potrzebnej do wypełnienia dossier
  - współczynnik MAF
  - wyłączny przedstawiciel – obowiązki, korzyści
  - aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej - czas
  - ocena bezpieczeństwa chemicznego – zrównanie wymagań, zmiana wytycznych dla substancji w niskim   tonażu
  - zmiana załącznika VII – wymagania NAM
  - kary za brak rejestracji
  - rejestracja polimerów – w jaki sposób i kiedy
  - nowa definicja nanosubstancji
  - mechanizm anulowania rejestracji i blokownie dostępu do rynku
  - wzmocnienie kontroli – powołanie jednostki audytującej organy nadzoru
  - kontrole przepisów rozp. REACH
  - zmiana załączników do rozporządzenia REACH
  - zmiana w procedurze restrykcji
  - Karta charakterystyki
  •    Zmiana załącznika II do rozporządzenia REACH - rozporządzenie 2020/878
  •    Jak wygląda format karty charakterystyki
  •    jak sprawdzić, czy karta jest aktualna,
  •    na jakie informacje zwrócić szczególną uwagę,
  •    co wymagać od dostawcy
  •    scenariusze narażenia.

  - Procedura udzielania zezwoleń:
  - zezwolenia i ich warunki
  - lista substancji SVHC – nowe wymagania
  - lista rekomendacyjna
  - zmiana załącznika XIV
  - art. 33 rozporządzenia a baza SCIP
  - zastosowania niezbędne
  - zmiana procedury zezwoleń

  2.    Rozporządzenie CLP
  - nowe ATP i ich zastosowanie
  - nowe klasy zagrożeń  - rozporządzenia 2023/707 – okresy przejściowe
  - propozycje zmian rozporządzenia CLP
  - załącznik VIII do rozporządzenia CLP oraz jego zmiany
  - kod UFI na etykiecie mieszaniny – jak, kiedy  go generować
  - okresy przejściowe, co z produktami na półkach po 1 stycznia 2025 roku.
  - czy kod UFI będzie trzeba podać w karcie charakterystyki?

  3.    Dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii z uczestnikami szkolenia.

  > Wykładowca: Specjalista

  > TERMIN: 28.11.2023 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  >  cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 17 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 27.11.2023  Zgłoszenie online