online, 23.11.2023

» Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (podstawy)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

  Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń. Kolejne części:  III: karty charakterystyki 05.12.2023.
  > Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

  Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)
  1.    Oznakowanie substancji/mieszanin chemicznych
  a)    zasady dotyczące oznakowywania substancji i mieszanin według wytycznych rozporządzenia CLP
  •    wymiary i wygląd etykiety
  •    informacje wymagane na etykiecie ostrzegawczej
  •    wielkość piktogramu
  •    pierwszeństwo piktogramów
  •    zapis w karcie charakterystyki
  •    język i ułożenie informacji na etykiecie
  •    informacje uzupełniające na etykiecie
  •    odstępstwa od wymagań w zakresie oznakowania dla szczególnych przypadków
  •    kod UFI – w jaki sposób zamieszczać go na etykiecie/opakowaniu
  •    częste błędy – jak ich uniknąć
  2. Ćwiczenia z zakresu stosowania w praktyce wytycznych dotyczących oznakowania substancji i mieszanin

  > Wykładowca: Wieloletni wykładowca. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

  > TERMIN: 23.11.2023 godz. 10.00 - 15:30

  > MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

  > cena: 680,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 836,40 zł

  > Cena za szkolenie online obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej.

  >  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


  UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, ( max 16 osób szkolenie online)
  OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 22.11.2023
  Zgłoszenie online